Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση

Γραμματικοπούλου Ευγενία-Χριστίνα, Λιτσαρδάκη Μαρία

Περιγραφή

 

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική ποιητική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική ανασκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής.

 

 

Κωδικός: OCRS468
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγική ενότητα που ασχολείται με την έννοια της ποίησης, την ιστορική της αναδρομή από τη μυθική και αρχαία αντίληψη του ποιητικού λόγου, τις ιδιαιτερότητές του και επιχειρεί έναν πρώτο και γενικό ορισμό της ποιητικής δημιουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποίηση, ποιητική, ορισμός ποίησης

Αφορά τα μορφικά και δομικά χαρακτηριστικά της ποίησης, τη ρητορική και τη μετρική της ποίησης και την ποιητική λειτουργία της γλώσσας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποιητική γλώσσα, μετρική, ποιητική ρητορική, στιχουργική.

Εξετάζει την ποίηση στην εποχή του Μεσαίωνα στις διάφορες εκφάνσεις της (Chansons de geste, poésie courtoise)και με τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μέχρι την εμφάνιση της λυρικής ποίησης με εκπροσώπους τον Rutebeuf και τονVillon.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεσαιωνική ποίηση, επική ποίηση, αυλική ποίηση, τρουβαδούροι, λυρική ποίηση.

Η αναγέννηση της ποίησης κατά το 16ο αιώνα με κύρια χαρακτηριστικά τον πλατωνισμό και τον πετραρχισμό, όπως αρχικά εμφανίζονται στη Σχολή της Λυών. Βασικοί εκπρόσωποι και έργα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανθρωπισμός, Αναγέννηση, νεοπλατωνισμός, πετραρχισμός, Σχολή της Λυών

Εξετάζει την θεωρητική και πρακτική ανανέωση της λυρικής ποίησης από την ομάδα των γάλλων ποιητών της Πλειάδας, εστιάζοντας στο έργο τουRonsard και του DuBellay.

 

Λέξεις Κλειδιά: οι ποιητές της Πλειάδας

Μελετάται η εμφάνιση του ρεύματος του Μπαρόκ στο τέλος του 16ου αιώνα και η επίδρασή του στο πεδίο της ποιητικής παραγωγής καθώς και τις αρχές και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το πνεύμα του κλασικισμού κατά το 17ο αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μπαρόκ, κλασικισμός

Εστιάζει στην εμφάνιση του ρεύματος του Ρομαντισμού στο τέλος του 18ου αιώνα, αρχικά στη Γερμανία και την Αγγλία, και στην επέκτασή του, στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Γαλλία, στην καθοριστική του σημασία για την εξέλιξη της ποίησης και στους σημαντικότερους γάλλους εκπροσώπους, Λαμαρτίνο και Ουγκώ.

 

Λέξεις Κλειδιά: γερμανικός ρομαντισμός, γαλλικός ρομαντισμός, ρομαντικοί ποιητές, ποιητικό εγώ, αρρώστια του αιώνα

Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η ιδιαίτερη ποιητική μορφή του Baudelaire,  τα χαρακτηριστικά της ποιητικής του διάνοιας, η προσωπική του θέαση της ποίησης  και οι νεωτερικές αντιλήψεις που εισάγει στον ποιητικό χώρο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μπωντλαίρ, Τα Άνθη του κακού,  αντιστοιχίες, spleen, ποιητικά πεζά, μοντερνισμός

Τα χαρακτηριστικά της σχολής του Παρνασσισμού και του Συμβολισμού που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό το 19ου αιώνα μελετώνται μέσα από αντιπροσωπευτικούς δημιουργούς και έργα.

 

Λέξεις Κλειδιά: παρνασσισμός, συμβολισμός, η τέχνη για την τέχνη, ελεύθερος στίχος, καταραμένοι ποιητές

Καταγράφονται οι πρωτοποριακές ποιητικές μορφές των δυο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, οι ανατροπές και οι νεωτερισμοί που επέφεραν στο χώρο της ποιητικής δημιουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποιητική πρωτοπορία, εξπρεσσιονισμός, φουτουρισμός, ντανταϊσμός, ιδεογράμματα, θεωρία της ποίησης

Αφιερωμένη στο καθοριστικής σημασίας κίνημα του Υπερρεαλισμού, η ενότητα αυτή καταγράφει τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις ποιητικές μορφές του.

 

Λέξεις Κλειδιά: υπερρεαλισμός, υπερρεαλιστικό μανιφέστο, αυτόματη γραφή, ονειροπόληση

Αφιερώνεται στη γενική βιβλιογραφία και συνδεσμογραφία που χρησιμοποιήθηκε, όπως και εκείνη που αφορά τον εμπλουτισμό του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιβλιογραφία, συνδεσμογραφία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10656
Αρ. Προβολών :  49601

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -