Συστήματα πολυμέσων

Τσιάτσος Θρασύβουλος

Περιγραφή

Εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας όπως ψηφιακή εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση. Διαδραστικά Πολυμέσα. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων.

 

 

Κωδικός: OCRS469
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με τα πολυμέσα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυμέσα, κατηγορίες πολυμέσων

 

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με την μετατροπή της πληροφορίας και την καταγραφή της σε ένα ψηφιακό μέσο.

 

Λέξεις Κλειδιά: δειγματοληψία (sampling), θεώρημα Nyquist, κβαντοποίηση (quantization), κωδικοποίηση (coding)

 

Επισκόπηση θεωρητικών θεμάτων της συμπίεσης και των βασικών μεθόδων συμπίεσης πολυμεσικών δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπίεση δεδομένων, μέθοδοι συμπίεσης, κωδικοποίηση εντροπίας, κωδικοποίηση πηγής

 

Περιγραφή των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την θεωρία χρώματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: όραση, ραβδία & κωνία, χρωματικοί χώροι, θεωρία χρώματος

 

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με την ψηφιακή εικόνα και τα είδη αρχείων.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας, είδη ψηφιακών εικόνων, είδη αρχείων ψηφιακής εικόνας

 

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της μη απωλεστικής συμπίεσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: κωδικοποίηση εικόνας χωρίς απώλειες, εργαλεία μη-απωλεστικής συμπίεσης εικόνας

 

Παρουσίαση του JPEG που αποτελεί τον βασικό συμπιεστή συμπίεσης εικόνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπο JPEG, συμπίεση κατά JPEG, διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου (DCT)

 

Παρουσίαση του σχήματος συμπίεσης JPEG2000.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπο JPEG200, διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων (DWT)

 

Εισαγωγή στην 2Δ και 3Δ σχεδιοκίνηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: σχεδιοκίνηση, αρχές σχεδιοκίνησης, απόδοση 2Δ σχεδιοκίνησης, τρισδιάστατα γραφικά, τεχνικές τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης, 3Δ σχεδιοκίνηση, εφαρμογές 3Δ σχεδιοκίνησης

 

Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την Εικονική Πραγματικότητα και τα Εικονικά Περιβάλλοντα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα, Avatar, εμβάπτιση, αλληλεπίδραση, καταλληλόλητα εικονικών περιβαλλόντων, κατηγορίες εικονικής πραγματικότητας, CAVE, προσομοιωτές

 

Περιγραφή βασικών εννοιών για τον ήχο και την ψηφιοποίησή του.

 

Λέξεις Κλειδιά: η φυσική του ήχου, ψηφιοποίηση ήχου, μέθοδοι κωδικοποίησης ήχου

 

Παρουσίαση των μεθόδων συμπίεσης του ψηφιακού ήχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά της ακοής, απολεστική συμπίεση ήχου, συμπίεση κατά ΜP3

 

Παρουσίαση των διαφόρων προτύπων ψηφιακού ήχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: MPEG, WAVE, AIFF, WMA, MP3 Pro, OGG – Vorbis, RealAudio

 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αναλογικού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλογικό βίντεο, διαπλεκόμενη σάρωση, συνεχής σάρωση, σχήματα κωδικοποίησης χρώματος

 

Παρουσίαση των μεθόδων συμπίεσης του ψηφιακού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπίεση ψηφιακού βίντεο, υποδειγματοληψία χρώματος, συμπίεση MPEG

 

Εισαγωγή στα πρότυπα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης του ψηφιακού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπα διαμόρφωσης ψηφιακού βίντεο, πρότυπα κωδικοποίησης ψηφιακού βίντεο

 

Διανομή πολυμέσων πάνω από το Διαδίκτυο. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου και σε συστάσεις σχετικές με πολυμεσικές Διαδικτυακές εφαρμογές.

 

Λέξεις Κλειδιά: διανομή πολυμέσων στο διαδίκτυο, πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου, μηχανισμοί RTSP, συστάσεις για υποστήριξη πολυμεσικών διαδικτυακών υπηρεσιών

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5915
Αρ. Προβολών :  41045

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -