Κλιματισμός

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Περιγραφή

 

Υπολογισμός και σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια.

 

 

Κωδικός: OCRS470
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ψύξη του αέρα με πάγο. Οι πρώτες συσκευές κλιματισμού.  Η εξέλιξη των συστημάτων κλιματισμού.  Στόχοι του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Ιστορία, Εξέλιξη

Η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον σε ένα σύστημα κλιματισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλιματισμός, Ροή θερμότητας

Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων σε κτίρια σύμφωνα με τη μέθοδο CLTD/CLF. Συνιστώσες ψυκτικού φορτίου. Διαδικασία υπολογισμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Ψυκτικό φορτίο

Περιγραφή των συστημάτων κλιματισμού. Γενικές έννοιες. Κατάταξη των συστημάτων κλιματισμού.Το βασικό σύστημα κλιματισμού. Ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμών. Ψυκτικός κύκλος απορρόφησης. Συστήματα κλιματισμού μόνο με αέρα. Συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό. Συστήματα κλιματισμού αέρα-νερού. Συστήματα απευθείας εκτόνωσης. Σύγκριση συστημάτων κλιματισμού. Καταλληλότητα συστημάτων σε κτίρια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Συστήματα

Το σύστημα κλιματισμού μεταβλητής παροχής αέρα. Περιγραφή διαφόρων τύπων συστημάτων κλιματισμού ΜΠΑ. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Συστήματα, Μεταβλητή Παροχή Αέρα

Ψυχρομετρία. Ορισμοί μεγεθών. Ο ψυχρομετρικός χάρτης. Τυπικές διεργασίες στον ψυχρομετρικό χάρτη. Παραδείγματα ψυχρομετρικής ανάλυσης πλήρους θερινού και χειμερινού κλιματισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψυχρομετρία

Ανάκτηση θερμότητας – έννοιες. Συσκευές ανάκτησης θερμότητας σε συστήματα κλιματισμού. Παράδειγμα υπολογισμού εναλλάκτη αέρα-αέρα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Ανάκτηση Θερμότητας

Περιγραφή συσκευών των συστημάτων κλιματισμού και διαδικασία υπολογισμού-επιλογής. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Ψυκτικά/θερμικά στοιχεία. Υγραντήρες. Φίλτρα αέρα. Ανεμιστήρες. Ψυκτικές μονάδες. Πύργοι Ψύξης. Άλλες συσκευές. Σχεδιασμός ψυχροστασίου. Παράδειγμα επιλογής συσκευών σε σύστημα θερινού-χειμερινού κλιματισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Συσκευές, Υπολογισμός, Επιλογή

Κατηγορίες στομίων αέρα. Οι συνθήκες αέρα στη ζώνη κατοίκησης. Λειτουργικές-αισθητικές απαιτήσεις. Στόμια προσαγωγής αέρα. Στόμια ανάμιξης – διαδικασία επιλογής. Τύποι στομίων ανάμιξης. Στόμια εκτοπισμού του αέρα. Ειδικά στόμια κλιματισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλιματισμός, Ροή αέρα, Στόμια αέρα

Σχεδίαση δικτύων αεραγωγών. Συνιστώμενες ταχύτητες σε δίκτυα αεραγωγών. Υπολογισμός πτώσης πίεσης. Η μέθοδος σταθερής πτώσης πίεσης. Παράδειγμα διαστασιολόγησης και υπολογισμύ πτώσης πίεσης σε ένα δίκτυο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Αεραγωγοί, Διαστασιολόγηση, Πτώση Πίεσης

Υλικά σωλήνων δικτύων νερού. Ενδεικνύμενες ταχύτητες νερού και επιτρεπόμενη πτώση πίεσης. Δίκτυα θερμού νερού. Δίκτυα ψυχρού νερού.  Υπολογισμός πτώσης πίεσης σε δίκτυα σωληνώσεων νερού. Δίκτυα νερού με σώματα Fan coils. Παραδείγματα διαστασιολόγησης και υπολογισμού πτώσης πίεσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Δίκτυα Νερού

Χαρακτηριστικά του ήχου. Ανάλυση ήχου. Επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου. Ο έλεγχος του θορύβου στις εγκαταστάσεις κλιματισμού. Πηγές θορύβου στις εγκαταστάσεις κλιματισμού. Μετάδοση θορύβου. Τεχνικές ελέγχου θορύβου στις συσκευές και στα δίκτυα κλιματισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Θόρυβος, Έλεγχος

Σκοπός του ελέγχου και της ρύθμισης. Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων κλιματισμού. Μονάδες ελέγχου. Μονάδες ρύθμισης.  Παραδείγματα συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Συστήματα Ελέγχου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7540
Αρ. Προβολών :  45151

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -