Πολιτισμός ΙΙ

Πάγκαλος Ιωάννης, Γεωργοπούλου Ελένη

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση της ιστορίας του πολιτισμού κυρίως στην Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία και Ελβετία, κατά τη διάρκεια του «σύντομου εικοστού αιώνα» (Hobsbawm), δηλαδή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το κατώφλι της νέας χιλιετίας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες ιστορικές εξελίξεις του εικοστού αιώνα στις γερμανόφωνες χώρες σε συνάρτηση με τα κοινωνικά, λογοτεχνικά, πολιτισμικά και φιλοσοφικά συμφραζόμενα της εκάστοτε εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σχέση των ιστορικών γεγονότων με τα κυριότερα ρεύματα της τέχνης και της επιστήμης και επιχειρείται η ανίχνευση της αποτύπωσης των κοινωνικών τάσεων στους προαναφερθέντες τομείς (π.χ. πώς η ανασφάλεια και ο φόβος της πρώτης περιόδου της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης εκφράζονται στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του γερμανικού εξπρεσιονιστικού κινηματογράφου ή πώς η αποθέωση της μάζας στη ναζιστική ιδεολογία αποτυπώνεται στη σκηνοθεσία και την αισθητικοποίηση των συνεδρίων του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος-ιδιαίτερα α

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS476
Κατηγορία: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να παρουσιάσει το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Η πρωταρχική καταστροφή του 20ού αιώνα» b) Να καταδείξει σε αδρές γραμμές της συνέπειες αυτής της καταστροφής σε ανθρώπους, κοινωνία και πολιτισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, 20ος αιώνας, καταστροφή.

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να παρουσιαστεί το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Δημοκρατία της Βαϊμάρης» και να δοθεί μια επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών γεγονότων αυτής της ταραγμένης εποχής (στις τρεις διακριτές φάσεις της). b) Να καταδειχτούν οι σημαντικότερες από τις καθοριστικές εξελίξεις στους τομείς του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της επιστήμης που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Περιεχόμενα

 • Ιστορικά στοιχεία (γενική επισκόπηση, περιοδολόγηση, χρόνια της κρίσης, Χρυσή Δεκαετία του ’20, Αποσύνθεση της Δημοκρατίας, Αιτίες του τέλους της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης )
 • Κινηματογράφος
 • Θέατρο Bauhaus
 • Σχολή της Φρανκφούρτης
 • Λογοτεχνία Επιστήμη-Τεχνολογία-Διανόηση
 • Βιβλιογραφικές αναφορές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημοκρατία Βαϊμάρης, Φρανκφούρτη, Bauhaus, χρόνια της κρίσης, Χρυσή Δεκαετία του ’20, Αποσύνθεση της Δημοκρατίας, λογοτεχνία, κινηματογράφος, θέατρο, τεχνολογία, διανόηση.

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να εκτεθούν τα ιστορικά δεδομένα της θεματικής ενότητας, ιδιαίτερα η κατάληψη και η εδραίωση της εξουσίας b) Να καταδειχθεί σε αδρές γραμμές η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, τα θεμέλια και οι διάφορες εκφάνσεις στην υλοποίησή της.

 

Λέξεις Κλειδιά: εθνικοσοσιαλισμός, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ιδεολογία.

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Η παροχή δεδομένων και στοιχείων για το θέμα «Ολοκαύτωμα» b) Παρουσίαση των διαστάσεων της μνήμης αυτής της γενοκτονίας, καθώς και των κυριότερων σταθμών αυτής της μνήμης, όπως και των φάσεων που αυτή διήλθε κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν το Ολοκαύτωμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ολοκαύτωμα, γενοκτονία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Η περιγραφή της κατάστασης του άμαχου πληθυσμού στη Γερμανία κατά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου b) Ένα περίγραμμα της μεταπολεμικής περιόδου από το 1945 – 1949 με τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς και την πολιτισμική τους σημασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταπολεμική περίοδος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 1945-1949.

Στόχοι του κεφαλαίου είναι:

 • Κατανόηση των αρχικών χρόνων της ΟΔΓ και της εδραίωσής της.
 • Παρουσίαση των κινημάτων διαμαρτυρίας και αυτονομίας από τη δεκαετία του 1960 κ.ε. μέσα στα πολιτικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα.
 • Επισκόπηση ορισμένων σημαντικών σταθμών της πολιτιστικής σκηνής στη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ομοσπονδιακή Γερμανία, δεκαετία του 1960, κινήματα διαμαρτυρίας.

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Να σκιαγραφήσει το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία» και να παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών δεδομένων που αφορούν στον εν λόγω κρατικό σχηματισμό b) Να καταδείξει τις σημαντικότερες εξελίξεις στους τομείς της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία.

Στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι: a) Μια επισκόπηση πάνω στους κυριότερους σταθμούς της ένωσης των δύο γερμανικών κρατών b) Η προβολή των λέξεων-κλειδιών και οι σχετικές εικόνες που είναι συνδεδεμένα με αυτήν τη θεματική και που φέρουν κάποια πολιτισμική σημασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: ένωση γερμανικών κρατών, γερμανική επανένωση.

 • Η Γερμανία στην Ευρώπη
 • Οικονομική ανάπτυξη
 • Μετανάστευση
 • Εθνικοσοσιαλιστικές τάσεις και ομάδες
 • Η πολιτιστική σκηνή στο μεταίχμιο της νέας χιλιετίας

 

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, Ευρώπη, οικονομική ανάπτυξη, μετανάστευση, εθνικοσοσιαλισμός.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  11346
Αρ. Προβολών :  45365

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -