Στατιστική

Μενεξές Γεώργιος

Περιγραφή

Επιστημονική έρευνα και Στατιστική. Μεταβλητότητα – Μεταβλητή. Πληθυσμός και δείγμα. Κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης και διασποράς. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και στις κατανομές πιθανοτήτων. Διαστήματα (όρια) εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διακύμανσης. Συμμεταβολή και συσχέτιση. Παραδείγματα και εφαρμογές στη Γεωπονική Επιστήμη.

Κωδικός: OCRS484
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Χρησιμότητα και Εφαρμογές της Στατιστικής, Ιστορικές αναφορές.

Εισαγωγή στη Στατιστική – Βασικές έννοιες και ορισμοί – Στατιστικοί πίνακες - Στατιστικά διαγράμματα. Εισαγωγή στην περιγραφική στατιστική - Κατανομές συχνοτήτων - Δείκτες κεντρικής τάσης – Δείκτες διασποράς . Εισαγωγή στην τυχαία δειγματοληψία.

Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων – Βασικές έννοιες και ορισμοί –Άλγεβρα συνόλων –Εισαγωγή στη συνδυαστική ανάλυση - Θεωρήματα πιθανοτήτων – Δεσμευμένες πιθανότητες. Παραδείγματα, εφαρμογές.

Τυχαίες μεταβλητές – Κατανομές πιθανότητας - Μέση τιμή και διακύμανση - Θεωρητικές και εμπειρικές κατανομές – Κανονική κατανομή. Παραδείγματα, εφαρμογές.

Εισαγωγή στην εκτιμητική – Βασικές έννοιες και ορισμοί – Διαστήματα εμπιστοσύνης για παραμέτρους πληθυσμών. Παραδείγματα, εφαρμογές.

Εισαγωγή στην επαγωγική στατιστική - Βασικές έννοιες και ορισμοί – Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων – Στοχαστικά, λογικά σφάλματα και παρανοήσεις. Έλεγχοι υποθέσεων (z-test, t-test, F-test) για παραμέτρους πληθυσμού (μέση τιμή, διακύμανση, αναλογία). Παραδείγματα, εφαρμογές. Έλεγχοι υποθέσεων (z-test, t-test, F-test) για παραμέτρους δυο πληθυσμών – Ανεξάρτητες και ζευγαρωτές μετρήσεις. Παραδείγματα, εφαρμογές.

Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων - Ανάλυση συχνοτήτων - Ανάλυση πινάκων συχνοτήτων διπλής εισόδου. Ο στατιστικός έλεγχος X2 – Έλεγχοι καλής προσαρμογής - Συνάφεια μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών. Παραδείγματα, εφαρμογές.

Προβλήματα και Λυμένες Ασκήσεις πάνω στα διαστήματα εμπιστοσύνης.

Προβλήματα και Λυμένες Ασκήσεις πάνω στους στατιστικούς ελέγχους.

Προσομοίωση Εξέτασης στο μάθημα της Στατιστικής. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης. Θέματα Ανάπτυξης. Προβλήματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5047
Αρ. Προβολών :  26030

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -