Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Παρασχάκης Ιωάννης, Σαραφίδης Δημήτριος

Περιγραφή

Εκμάθηση και εμβάθυνση βασικών εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογών σε γνωστικά αντικείμενα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

Κωδικός: OCRS485
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ο κλασσικός ορισμός των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ ή στα Αγγλικά GIS).Τι εννοούμε όταν μιλάμε για GIS. Τι είναι οι εφαρμογές GIS.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην πάροδο του χρόνου

ΣΓΠ και Τεχνολογία, συνιστώσες του ΣΓΠ, βασικές παράμετροι του ΣΓΠ, το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα ΣΓΠ, επίπεδα μοντέλων γεωδεδομένων, επεξεργασία μοντέλων γεωδεδομένων

Μοντελοποίηση πραγματικότητας - χάρτης, χαρτογραφικά επίπεδα, χωρικά δεδομένα, ψηφιακός διανυσματικός χάρτης.

Χαρακτηριστικά χωρικών δεδομένων, Τι είναι τοπολογία. Τοπολογία έναντι Γεωμετρίας, Χαρακτηριστικά της τοπολογίας

Ο ορισμός του όρου "Χωρική ανάλυση", Προυποθέσεις για την εφαρμογή της χωρική ανάλυσης, μορφές ανάλυσης σε ένα GIS, στατιστική ανάλυση.

Η χωρική ανάλυση σε δεδομένα διανυσματικής μορφής, χωρική ανάλυση σε δεδομένα μορφής raster,

θεωρία χωρικής ανάλυσης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων, στάδια εφαρμογής χωρικής ανάλυσης.

Τι είναι χωρικά δίκτυα , ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ποιες είναι οι κυριότερες τους, παραδείγματα και εφαρμογές ανάλυσης δικτύων.

Πώς μοντελοποιείται η διάσταση του χρόνου στα ΣΓΠ, χωροχρονικές εφαρμογές σε συστήματα ΣΓΠ, εφαρμογή χωροχρονικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και παραδείγματα.

Εφαρμογή της 3ης διάστασης στα ΣΓΠ. Παρουσίαση των κλασσικών λειτουργιών χωρικής ανάλυσης σε ένα τρισδιάστατο ΣΓΠ και επιπλέον λειτουργίες που υφίστανται σε ένα τσισδιάστατο ΣΓΠ.

Εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, Εμπορικές εφαρμογές ΣΓΠ και σύγκριση με μεταξύ αυτών ανοιχτού κώδικα, παρουσίαση λογισμικών ΣΓΠ ανοιχτού κώδικα.

Το διαδίκτυο και o παγκόσμιος ιστός, χάρτες και διαδίκτυο, πρότυπα ΣΓΠ στο διαδίκτυο, ΣΓΠ στο διαδίκτυο.

Διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, ποιότητα γεωγραφικών δεδομένων στα ΣΓΠ, τεκμηρίωση γεωγραφικών δεδομένων - μεταδεδομένα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3286
Αρ. Προβολών :  20915

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -