Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Στεργιούλας Νικόλαος

Περιγραφή

Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών για εφαρμογές υπολογιστικής φυσικής, με χρήση της γλώσσας C.

Κωδικός: OCRS486
Κατηγορία: Φυσικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αλγόριθμοι, διαγράμματα ροής, βασικές δομές, ψευδοκώδικας, μεταγλώττιση, γλώσσες προγραμματισμού, η γλώσσα C, κύκλος δημιουργίας κώδικα, ένα πρώτο πρόγραμμα.

Σφάλματα μεταγλώττισης, λογικά σφάλματα, σταθερές, μεταβλητές, μνήμη RAM, δεσμευμένες λέξεις, τύποι δεδομένων, πίνακας ASCII, εκχώρηση τιμών, ακολουθίες διαφυγής, πλάτος πεδίου.

Εκτύπωση κειμένου, ακρίβεια αριθμών, μετατροπή τύπου, η συνάρτηση scanf, τελεστές.

Τελεστές σύγκρισης, λογικοί τελεστές, εντολή if-else, εντολή switch.

 

Εντολή for, εντολή break, εντολές while, do-while, goto.

Πίνακες - διδιάστατοι πίνακες, εκχώρηση τιμών, δείκτες, δυναμικοί πίνακες.

Συναρτήσεις, κλήση μέσω αναφοράς, τοπικές μεταβλητές, στατικές μεταβλητές, καθολικές μεταβλητές, συνάρτηση με παράμετρο πίνακα, μαθηματικές συναρτήσεις.

Αρχεία κειμένου, δυαδικά αρχεία, μέγεθος αρχείων, άνοιγμα αρχείων, κλείσιμο αρχείων, η συνάρτηση fscanf, η συνάρτηση fprintf, δομές, αντιγραφή και σύγκριση δομών.

Παραδείγματα: ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, τυχαίοι αριθμοί, προσομοίωση ελατηρίου, ελεύθερη πτώση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2327
Αρ. Προβολών :  14386

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -