Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου

Τσιάτσος Θρασύβουλος

Περιγραφή

Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την κινητροδότηση και αξιολόγηση των φοιτητών.

Κωδικός: OCRS487
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Από τις θεωρίες µάθησης στις µαθησιακές στρατηγικές

  1. πως οι θεωρίες αυτές επιδρούν στο σχεδιασµό µαθησιακών περιβαλλόντων µε τη χρήση υπολογιστή
  2. µοντέλα σχεδίασης και οι συνεπαγόµενες αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών
  3. βασικές κατηγορίες εφαρµογών και χρήσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση

Εισαγωγή στα Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων

  1. Ορισμοί
  2. Αναγκαιότητα
  3. Τεχνολογίες

Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων του όρου Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον Virtual Learning Environment-VLE) έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό των απαιτήσεων και για τον σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού συστήµατος.

Χρήση, Επιλογή, και Σχεδιασµός VLE, οι 3 διαστάσεις των VLE, βασικές ομάδες λειτουργιών των VLE για καθηγητές και μαθητές, χρήση βασικών VLE εργαλείων για την υποβοήθηση e-learning, κριτήρια επιλογής VLE, πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης VLE

Αρχιτεκτονικές για συστήµατα συνεργασίας από απόσταση

  1. Τεχνολογίες και πρότυπα: Πρότυπα και τεχνολογίες για peer-to-peer συστήµατα, Πρότυπα και τεχνολογίες για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου, Πρότυπα και τεχνολογίες για συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα
  2. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Συνεργασίας: Ερευνητικά Συστήµατα, Κατηγορίες εµπορικών συστηµάτων

Η γλώσσα υπερκειμένου HTML, βασικές έννοιες, βασική μορφοποίηση κειμένου, προσθήκη χρώματος σε HTML έγγραφο, HTML και εικόνες, χρήση πινάκων, χρήση πλαισίων, σχεδιασμός φορμών ανατροφοδότησης, ενσωμάτωση πολυμέσων και εξειδικευμένων προγραμμάτων, CSS

Εισαγωγικές σημειώσεις στην PHP, τί είναι η PHP, τι είναι η MySQL, τί είναι ο Apache server, τύποι δεδομένων, εντολές και λειτουργίες στην PHP

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαμορφωτική και συνολική αξιολόγηση, αξιολόγηση ευχρηστίας, ευρετική αξιολόγηση, κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2645
Αρ. Προβολών :  18331

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -