Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Θεοδοσίου Νικόλαος, Κολοκυθά Ελπίδα-Κλεάνθη, Μάλλιος Ζήσης

Περιγραφή

Εισαγωγή στο σχεδιασμό και την ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών. Αρχές αειφορικής πολιτικής νερού: Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, Διαχείριση της Ζήτησης του Νερού, Αποκεντρωμένη και Συμμετοχική Διαχείριση υδατικών πόρων. Διασυνοριακά Νερά.

Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού. Τεχνικές ανάλυσης συστημάτων – προσαρμογή και προσομοίωση σύνθετων προβλημάτων σε γραμμική ή μη γραμμική μορφή.

Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας υδραυλικών έργων. Εφαρμογές από όλους τους τομείς της υδραυλικής όπως σχεδιασμός υδραυλικών δικτύων, λειτουργία ταμιευτήρων, αξιοποίηση υδροφορέων. 

Ανάλυση αβεβαιότητας, εκτίμηση της πιθανότητας αποτυχίας, ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας. Διαχείριση επικινδυνότητας και εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων

Κωδικός: OCRS488
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Bιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αρχές βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Οικονομική θεώρηση νερού
 • Νερό και κλιματική αλλαγή
 1. Δείκτες Β.Α. (γενική περιγραφή)
 2. Δείκτες Β.Α. για την διαχείριση των υδατικών πόρων
 3. Εφαρμογή δεικτών
  1. H περίπτωση του Νέστου
 • Το νερό ως διεθνής φυσικός πόρος
 • Οι βασικές αρχές της αειφορίας - Εφαρμογή σε διακρατικές υδρολογικές λεκάνες απορροής
 • Βασικά δόγματα στη διαχείριση των διακρατικών υδρολογικών λεκανών
 • Ο ανταγωνισμός του νερού
 • Αρχές βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο
 • Αρχές διακρατικής συνεργασίας
 • Διεθνείς Υδρολογικές Λεκάνες που επηρεάζουν την Ελλάδα
 • Υδατική πολίτικη
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Βασική Νομοθεσία
 • Ευρωπαϊκή οδηγία 60/2000
 • Νόμος 3199/2003
 • Εθνική υπηρεσία υδάτων
 • Εθνική επιστροπή υδάτων
 • Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων
 • Γραφική επίλυση
 • Ιδιότητες του γραμμικού προγραμματισμού

Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων με τη μέθοδο SIMPLEX

 

 • Μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης – διαμόρφωση προβλημάτων, δυνατότητες και περιορισμοί
 • Γραμμικοποίηση μη γραμμικών προβλημάτων – πίνακας μοναδιαίας απόκρισης
 • Απλές εφαρμογές μη γραμμικού προγραμματισμού – δυναμικός προγραμματισμός
 • Σύγχρονες μεταευρετικές - στοχαστικές μέθοδοι – γενετικοί αλγόριθμοι, αναζήτηση μουσικής αρμονίας 
 • Σύνθετες εφαρμογές – συνδυαστικές αναλύσεις γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού
 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3025
Αρ. Προβολών :  17831

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -