Οι εμφύλιοι πόλεμοι στον σύγχρονο κόσμο

Μαργαρίτης Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει σε ειδικά θέματα της σύγχρονης ιστορίας τους εμφύλιους πολέμους, οι οποίοι αποτελούν συχνά σταθμό στην διαδικασία της «εθνογένεσης», της διαμόρφωσης δηλαδή των εθνικών κρατών και του προσδιορισμού των βασικών χαρακτηριστικών τους. Εκεί όπου οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη (σήμερα κυρίως στην Αφρικανική ήπειρο) τέτοιου είδους πόλεμοι βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Στην παρούσα παράδοση θα μελετήσουμε αυτό το είδος πολέμου όπως εμφανίστηκε στο δυτικό κόσμο με στόχο να προσδιορίσουμε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω συγκρούσεων. 

Λέξεις Κλειδιά: εμφύλιοι πόλεμοι, σύγχρονος κόσμος, ιστορία, συγκρούσεις

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Η διάχυση των εμφυλίων συγκρούσεων στην εποχή μας
 2. Γενικά χαρακτηριστικά των εμφυλίων πολέμων
 3. Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861 – 1865)
 4. Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος (1918 – 1922)
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής

Βιογραφικό: http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=2

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρία Φράγκου, Υποψήφια Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ

Βιντεοσκόπηση / Μονταζ: Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές/τριες απόφοιτοι του Τομέα Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή ιστορία του Ολοκαυτώματος.
Μαθησιακοί στόχοι

Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες αυτό το είδος πολέμου όπως εμφανίστηκε στο δυτικό κόσμο θα εξετάσουμε συγκριτικά τέσσερις από τους πλέον σημαντικούς εμφυλίους πολέμους της σύγχρονης εποχής: α) Αμερικανικό εμφύλιο (1861–1865), β) Ρωσικό εμφύλιο (1918–1922), γ) Ισπανικό εμφύλιο (1936–1939) και δ) Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1946–1949). Η τοποθέτηση αυτών των πολέμων στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεσπούν, η αναζήτηση των αιτίων που τους προκαλούν και των μηχανισμών που οδηγούν στη ρήξη, η διαμόρφωση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών συσχετισμών που καθιστούν δυνατή την πολεμική αναμέτρηση, η θεσμική συγκρότηση των αντίπαλων στρατοπέδων, ο ρόλος των ιδεολογιών, οι όροι διεξαγωγής, ο αντίκτυπος που έχουν στο γύρω από αυτούς κόσμο αποτελούν ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα σταθούμε στη διάρκεια των μαθημάτων. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος θα μας απασχολήσει ειδικότερα, καθώς αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του ειδικού καθεστώτος στη χώρα μας στα μεταπολεμικά χρόνια, ως το 1974.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Παρακολούθηση Διαλέξεων (Ομαδικά)
 • Συγγραφή Εργασιών (Ατομικά)
 • Μελέτη βιβλίων και άρθρων (Ατομικά)
 • Ανάλυση Εργασιών (Ομαδικά)
 • Παρακολούθηση εκδηλώσεων (Ομαδικά)
Προαπαιτούμενα

Το μάθημα διδάσκεται κατά το όγδοο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη γνώση για την παρακολούθησή του ούτε υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα
Βιβλιογραφία
 1. Close David, Οι ρίζες του εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα, Αθήνα, 2003.
 2. Thomas Hugh, Ιστορία του ισπανικού εµφυλίου πολέµου, Αθήνα, 1961.
 3. Roberts J.M., Παγκόσµια ιστορία, Β΄ τόµος, Αθήνα, 1997.
 4. Ranzato G., O ισπανικός εµφύλιος, Aθήνα, 2006.

Ενότητες

 • Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861 - 1865)
 • Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος (1918 - 1922)
 • Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936 - 1939)
 • Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946 - 1949)

Λέξεις Κλειδιά: εμφύλιοι πόλεμοι, συγκρούσεις, Αμερική, Ρωσία, Ισπανία, Ελλάδα

 • Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861 - 1865)
 • Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος (1918 - 1922)
 • Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936 - 1939)
 • Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946 - 1949)

Λέξεις Κλειδιά: γενικά χαρακτηριστικά. εμφύλιοι πόλεμοι, συγκρούσεις, Αμερική, Ρωσία, Ισπανία, Ελλάδα

 • Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος

Λέξεις Κλειδιά: εμφύλιος πόλεμος, Ελλάδα

 • Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861 - 1865)
 • Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος (1918 - 1922)
 • Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936 - 1939)
 • Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946 - 1949)

Λέξεις Κλειδιά: κοινά χαρακτηριστικά, εμφύλιοι πόλεμοι, συγκρούσεις, Αμερική, Ρωσία, Ισπανία, Ελλάδα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  23995
Αρ. Προβολών :  69149