Ηλεκτρολογικά Υλικά

Λιτσαρδάκης Γεώργιος

Περιγραφή

Περιγραφή της δομής  των υλικών. Μηχανικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Παρουσίαση των βασικών κατηγοριών υλικών : μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή.

 

Εικόνα: http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/powdcell/a_v/v_1/powder/details/powcell.htm

Κωδικός: OCRS492
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Πλανητικό μοντέλο του ατόμου, Κβαντικό μοντέλο  του ατόμου, Κατανομή ηλεκτρονίων στις υποστοιβάδες , Ιοντικοί δεσμοί, Ομοιοπολικοί δεσμοί, Μεταλλικοί δεσμοί, Μοριακοί δεσμοί

Άμορφα υλικά, Κρυσταλλικά στερεά, Συμμετρία στο επίπεδο και στο χώρο, Περιγραφή κρυσταλλικής δομής, Αντίστροφο πλέγμα, Περίθλαση.

Η έννοια της ατέλειας, Σημειακές ατέλειες, Γραμμικές ατέλειες, Επίπεδες ατέλειες, Ατέλειες όγκου, Υπολογισμός ατελειών, Πειραματική παρατήρηση των ατελειών, Διάχυση.

Τύποι μηχανικών φορτίσεων, Καμπύλη τάσης – παραμόρφωσης, Ελαστική παραμόρφωση, Πλαστική παραμόρφωση, Ανθεκτικότητα, Σκληρότητα.

Η έννοια της διάβρωσης, Γαλβανικό ζεύγος, Γαλβανική σειρά, Οξείδωση, Παθητικοποίηση, Μορφές διάβρωσης, Προστασία.

Βασικές έννοιες και ορισμοί, Δομή, Πρόσθετα, Θερμική και μηχανική συμπεριφορά, Κοινά και φυσικά πολυμερή, Σιλικόνες.

Φάσεις, Στερεά διαλύματα, Διαλυτότητα, Διαγράμματα φάσεων, Μικροδόμη, Χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Κράματα χαλκού, Κράματα αλουμινίου.

Δεσμοί στα κεραμικά, Σταθερότητα δομής, Ατέλειες δομής, Προσμίξεις, Μηχανικές ιδιότητες, Ηλεκτρικές ιδιότητες, Κατηγορίες και εφαρμογές.

Βασικές έννοιες και ορισμοί, Υπολογισμός αγωγιμότητας με χρήση του μοντέλου των ελεύθερων ηλεκτρονίων, Επίδραση της θερμοκρασίας, Αγωγιμότητα κραμάτων, Φαινόμενο Hall, Μαγνητοαντίσταση, Εφαρμογές.

Ενεργειακές ζώνες και χάσματα, Αγωγοί – Ημιαγωγοί – Μονωτές, Στάθμη Fermi και κατανομή Fermi – Dirac,  Ενδογενείς ημιαγωγοί, Αγωγοί με προσμίξεις, Επαφή p – n, Φωτοδίοδος, Δίοδος φωτοεκπομπής.

Εισαγωγή, Πόλωση, Διηλεκτρική μετατόπιση, Μηχανισμοί πόλωσης, Απώλειες διηλεκτρικού, Μιγαδική διηλεκτρική σταθερά, Διηλεκτρική αντοχή, Κατηγορίες διηλεκτρικών υλικών.

Μαγνητικά μεγέθη και μονάδες, Ατομική μαγνητική ροπή, Επαγόμενη μαγνήτιση, Νόμος Curie,  Αυθόρμητη μαγνήτιση, Μαγνητικές περιοχές, Βρόχος υστέρησης, Κατηγορίες μαγνητικών υλικών, Μαλακά μαγνητικά υλικά, Απώλειες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  4772
Αρ. Προβολών :  33727

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -