Μοριακή Βιολογία

Παναγιωτίδης Χρήστος

Περιγραφή

Κληρονομικότητα, γονίδια και DNA. Κληρονομικότητα και γονίδια. Γονίδια και ένζυμα. Η ταυτοποίηση του DNA ως γενετικού υλικού. Δομή και οργάνωση του γονιδιώματος. Γονιδίωμα φυτικών κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων (μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Ο αναδιπλασιασμός του DNA. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Σχέση γονιδίων-πρωτεϊνών. Ο ρόλος του αγγελιοφόρου RNA. Ο γενετικός κώδικας. RNA ιοί και αντίστροφη μεταγραφή. Μεταγραφή, πολυμεράση του RNA και μεταγραφικοί παράγοντες (κατάταξη, δομή και δράση). Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στο επίπεδο της μεταγραφής, στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της μετάφρασης. Μεταφορά πρωτεϊνών σε υποκυτταρικά οργανίδια και η ρύθμιση της. Μετάδοση βιολογικών μηνυμάτων. Ορμόνες και άλλα μόρια μεταφοράς σήματος και οι υποδοχείς τους. Λειτουργικές δράσεις των υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου και των ενδοκυτταρικών υποδοχέων. Μηχανισμοί ενδοκυτταρικής μεταφοράς σήματος. Μεταφορά σήματος και κυτταρο-σκελετός. Εισαγωγή στο ανασυνδυαζόμενο DNA.

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS496
Κατηγορία: Φαρμακευτικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Το αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας.
 • Η σημασία των ενδονουκλεασών περιορισμού στη Μοριακή Βιολογία.
 • Περιγραφη σημαντικών μοριακών τεχνικών, όπως η ηλεκτροφόρηση του DNA, η κλωνοποίηση, το στύπωμα κατά Southern, η μέθοδος Sanger, η PCR.
 • Ο κύκλος ζωής των βακτηριακών κυττάρων.
 • Περιγραφή των μηχανισμών μεταφοράς DNA και της γενετικής ποιλότητας ανάμεσα στα βακτηριακά κύτταρα.
 • Περιγραφή της διαδικασίας μεταγραφής και των μηχανισμών του κυττάρου που είναι υπεύθυνοι για τη ρυθμισή της.
 • Περιγραφή του οπερόνιου της λακτόζης και της ρύθμισης της έκφρασής του.
 • Περιγραφή του τερματισμού της μεταγραφής.
 • Περιγραφή της διαδικασίας της μεταγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα και του ρόλου των RNA πολυμερασών.
 • Ρύθμιση της μεταγραφής και ο σκοπός της στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
 • Περιγραφή του ρόλου των ενεργοποιητών και των καταστολέων.
 • Περιγραφή της διαδικασίας συρραφής και «ωρίμανσης» των mRNAs .
 • Ο ρόλος των miRNAs στη μεταφραστική ρύθμιση και ο ρόλος τους γενικά στα ευκαρυωτικά κύτταρα
 • Η σημασία της σηματοδότησης ανάμεσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
 • Περιγραφή του ρόλου των δεύτερων μηνυμάτων στην κυτταρική σηματοδότηση. • Περιγραφή του ρόλου των G πρωτεïνών, της πρωτεΐνης Ras και των MAP - κινασών.
 • Περιγραφή σημαντικών σηματοδοτικών μονοπάτιών των ευκαρυωτικών κυττάρων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4707
Αρ. Προβολών :  20557

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -