Ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα Ι

Δημητρούλια Ξανθίππη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές όσον αφορά την αναδιατύπωση στη μετάφραση, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στα ελληνικά. Μετά από μια θεωρητική εισαγωγή στη γλώσσα, το κείμενο και τον πολιτισμό, διερευνάται η ιδιαιτερότητα (ή μη) του μεταφρασμένου λόγου και οι όροι παραγωγής του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λόγια και δάνεια στοιχεία της νέας ελληνικής και στη χρήση τους, όπως επίσης και σε λεξιλογικές, μορφολογικές και συντακτικές δυσκολίες. Απώτερος στόχος, είναι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες τις διαφορές των γλωσσών-πολιτισμών και την υπέρβασή τους, όπως συντελείται κατά την επαφή τους στη μετάφραση. Η γλωσσική και πολιτισμική αυτή συνείδηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη (δημιουργική) μετάφραση.

Κωδικός: OCRS503
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα 1 επιδιώκει:

 1. Να παρουσιάσει την έννοια της μεταγραφής ή δεύτερης γραφής, η οποία αποτελεί μια κομβική πολιτισμική πρακτική και στην οποία εμπίπτει η μετάφραση
 2. Να φωτίσει τη σχέση της γλώσσας με τον πολιτισμό, ώστε να αναδείξει την πολυπλοκότητα της μεταφοράς στη μετάφραση

Η ενότητα 2 έχει στόχο:

 1. Να παρουσιάσει τη γλώσσα ως (σημειωτικό) σύστημα
 2. Να παρουσιάσει το παγκόσμιο σύστημα γλωσσών και τις ιεραρχίες του, οι οποίες επηρεάζουν και το παγκόσμιο σύστημα μεταφράσεων

Η ενότητα 3 επιδιώκει:

 1. Να παρουσιάσει εν συντομία τις διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου (στη σχέση τους με τη μεταφραστική πρακτική)
 2. Να παρουσιάσει την πολύ σημαντική για τη μετάφραση έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας

Η ενότητα έχει στόχο:

 1. να παρουσιάσει το κλασικό μοντέλο επικοινωνίας του Jakobson
 2. να δείξει τη δύναμη της γλώσσας ως πράξης-δράσης στην επικοινωνία
 3. να παρουσιάσει την πολύ σημαντική για τη μετάφραση διάκριση μεταξύ δήλωσης-καταδήλωσης και συνδήλωσης-συνυποδήλωσης-συμπαραδήλωσης

Στόχος της ενότητας 5 είναι:

 1. Να ορίσει το κείμενο στις διάφορες επιστήμες και στις ποικίλες εκδοχές του (μεταφράζουμε πάντα κείμενα)
 2. Να ορίσει το συγκείμενο και το διακείμενο (τα κείμενα ορίζονται πάντα από το συγκείμενο και τα διακείμενά τους)
 3. Να ορίσει τα κειμενικά είδη  και τους τύπους κειμένων στη μετάφραση

Οι στόχοι της ενότητας 6 είναι οι εξής:

 1. Να παρουσιάσει το ζήτημα του ύφους που είναι κομβικό για τη μετάφραση
 2. Να δώσει έναν κατάλογο βασικών γλωσσικών πόρων προς χρήση των φοιτητών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2406
Αρ. Προβολών :  18709

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -