Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

Δημητρούλια Ξανθίππη

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μετάφραση ειδικών κειμένων.

Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα όρια του συγκεκριμένου πεδίου μεταφραστικής πρακτικής και τα βασικά ειδοποιά γνωρίσματα των κειμένων του. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στον ψηφιακό χώρο και το διαδίκτυο, που αποτελούν τον νέο χώρο της μετάφρασης.

Δίνεται έμφαση στην ορολογία και την αναζήτηση πληροφορίας, όπως και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.

Κωδικός: OCRS505
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα 1 επιδιώκει να παρουσιάσει κάποιες γενικές κατηγοριοποιήσεις που αφορούν τη μετάφραση, τη θέση των διάφορων τύπων μετάφρασης στις μεταφραστικές σπουδές και την ανάπτυξη της μετάφρασης στην παγκοσμιοποιημένη, δικτυωμένη σύγχρονη κοινωνία

  • Η κατανόηση της ειδικής μετάφρασης
  • Στο πλαίσιο της ειδικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας
  • Μιας πολύπλοκης διαδικασίας που βασίζεται στις γλώσσες για ειδικούς σκοπούς ή ειδικές γλώσσες, σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, για ποικίλους σκοπούς και με ποικίλες απαιτήσεις

Παρουσιάζονται:

  • εν συντομία το πεδίο της ορολογίας
  • η σχέση ορολογίας και ειδικής μετάφρασης
  • ορισμένες ορολογικές πηγές, από κοινού με την αξιολόγησή τους

Η ενότητα 4 έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο.

Παρέχει ορισμένες γενικές αρχές αναζήτησης, όπως και πι συγκεκριμένες πληροφορίες για τις μηχανές αναζήτησης και τις διαφορετικές τους χρήσεις.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση της ορολογικής αναζήτησης και η αξιολόγηση των πηγών στο πλαίσιο της ειδικής μετάφραση.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια πρώτη, σύντομη αναφορά στη σημασία των κειμένων αναφοράς και, κυρίως, των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων στη μετάφραση.

Η ενότητα 6 έχει στόχο να θυμίσει τις βασικές αρχές της μετάφρασης, την κατανόηση και την αναδιατύπωση, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της σωστής έκφρασης.

Για τον λόγο αυτόν, παρατίθενται πληροφορίες για λεξικά και για τη χρήση των ΗΣΚ όσον αφορά τη σωστή χρήση της γλώσσας.

Τέλος, παρέχονται κάποια κείμενα προς εξάσκηση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1833
Αρ. Προβολών :  12364

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -