Ολικές Οδοντοστοιχίες

Πισιώτης Αργύρης

Περιγραφή

Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται με τις απαραίτητες θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.

Κωδικός: OCRS507
Κατηγορία: Οδοντιατρικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Κλινική

 • Εξέταση ασθενή – λήψη ιστορικού
 • Εκλογή δισκαρίου του εμπορίου
 • Αρχικά αποτυπώματα
 • Προσδιορισμός μασητικού επιπέδου
 • Προσδιορισμός κατακόρυφης διάστασης
 • Καταγραφή κεντρικής σχέσης των γνάθων

Εργαστήριο 

 • Πλήρωση αποτυπώματος με γύψο
 • Σχεδίαση ορίων ατομικού δισκαρίου ή προσωρινής βάσης
 • Κατασκευή προσωρινής βάσης
 • Κατασκευή τόξων καταγραφής
 • Ανάρτηση στον αρθρωτήρα
 • Σύνταξη προσθίων δοντιών
 • Δοκιμή πρόσθετων δοντιών
 • Σύνταξη οπίσθιων δοντιών
 • Κλινική εξέταση νωδού στόματος
 • Εντόπιση οδηγών ανατομικών στοιχείων
 • Εντόπιση πιθανών προβληματικών σημείων
 • Εντόπιση παθολογικών στοιχείων
 • Περιοχή Χαλινού γλώσσας
  • Γενειογλωσσικός μυς
 • Περιοχή Υπογλώσσιου αδένα
 • Περιοχή Γναθοϋοειδή μυ
 • Οπισθογόμφια Περιοχή
 • Αρχική Αποτύπωση
 • Πανοραμικά Αποτυπώματα 
 • Κατασκευή Αρχικών Εκμαγείων
 • Εγγραφή ορίων του ατομικού δισκαρίου
 • Σχεδίαση και δημιουργία διακένου ατομικού δισκαρίου
 • Μυϊκή διαμόρφωση ορίων
 • Δοκιμή των δισκαρίων στο στόμα
 • Προετοιμασία για την αποτύπωση
 • Τελική Αποτύπωση
 • Εγκυβωτισμός Κατασκευή Εκμαγείων
 • Σχέσεις των γνάθων
 • Προσδιορισμός ΟΜΕ στην κάτω γνάθο
 • Προσδιορισμός ΟΜΕ στην άνω γνάθο
 • Προσδιορισμός κατακόρυφης διάστασης σύγκλεισης
 • Προσδιορισμός της κεντρικής σχέσης
 • Τεχνική καταγραφή της κεντρικής σχέσης
 • Έλεγχος καταγραφής της κεντρικής σχέσης
 1. Είδη και μέρη αρθρωτήρα
  1. Αρθρωτήρες μέσης τιμής
  2. Ημιπροσαρμοζόμενοι
  3. Πλήρως ρυθμιζόμενοι
 2. Ανάρτηση στον αρθρωτήρα
  1. Προσωπικό τόξο
  2. Βάσεις ανάρτησης
  3. Ρύθμιση αρθρωτήρα
 1. Η φιλοσοφία του «ωραίου»
 2. Αισθητική στην Οδοντιατρική
 3. Αισθητικοί κανόνες
 4. Σύνταξη Δοντιών
 5. Λείες Επιφάνειες
 6. Λειτουργική και Αισθητική Αποκατάσταση
 7. Σύγκλειση Οδοντοστοιχιών
 8. Επανανάρτηση οδοντοστοιχιών
 • Πρόσθια δόντια
 • Οπίσθια δόντια
 • Συγκλεισιακά σχήματα Ο.Ο.
 • Συγκλεισιακές απαιτήσεις ολικά νωδού ασθενή
 • Ερευνητικά δεδομένα
 • Πλήρως εξισορροπημένη σύγκλειση
 • Εξισορροπημένη σύγκλειση
 • Επίπεδη σύγκλειση
 • Κλινική Δοκιμή
 • Κλινική Εφαρμογή
 • Ορισμός
 • Κλινικό Παράδειγμα 
 • Ταξινόμηση
 • Κλασικές Άμεσες Ο.Ο.
 • Μεταβατικές Άμεσες Ο.Ο.
 • Σχέδια Θεραπείας με Α.Ο.Ο.
 • Πλεονεκτήματα Α.Ο.Ο.
 • Μειονεκτήματα Α.Ο.Ο.
 • Αντενδείξεις Α.Ο.Ο.
 • Κλινικοεργαστηριακή διαδικασία κατασκευής Α.Ο.Ο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3857
Αρ. Προβολών :  26503

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -