Ιολογικές ασθένειες κηπευτικών

Κατής Νικόλαος, Μαλιόγκα Βαρβάρα

Περιγραφή

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των λαχανοκομικών φυτών (πατάτα, τομάτα, κολοκυνθοειδή) (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).

Κωδικός: OCRS512
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι σπουδαιότεροι ιοί της πατάτας, συγκεκριμένα οι έμμονοι και μη έμμονοι αφιδομεταδιδόμενοι ιοί, οι ιοί που μεταδίδονται με νηματώδεις καθώς και οι μηχανικά μεταδιδόμενοι. Περιγράφονται αναλυτικά οι ξενιστές, τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά και οι τρόποι μετάδοσης, καθώς και οι τρόποι διάγνωσής τους. Τέλος, περιγράφονται οι τρόποι αντιμετώπισης των ιών της πατάτας.

Η ενότητα περιγράφει τα συμπτώματα της ασθένειας Stolbur στην καλλιέργεια τομάτας. Στη συνέχεια περιγράφεται το παθογόνο, οι τρόποι μετάδοσής του, οι πηγές και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι ιοί της τομάτας που μεταδίδονται με φυτικό εκχύλισμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο ιός του μωσαϊκού της τομάτας (ToMV), και ο ιός του μωσαϊκού του Pepino (PepMV) και περιγράφονται τα συμπτώματα που προκαλούν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι ιοί της τομάτας που μεταδίδονται με αφίδες. Παρουσιάζονται οι ιοί: ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς (CMV), ιός Y της πατάτας (PVY) και ιός του μωσαϊκού της μηδικής (AMV) και περιγράφονται τα συμπτώματα που προκαλούν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ενότητα παρουσιάζει τους ιούς που προσβάλλουν την τομάτα και μεταδίδονται με αλευρώδεις ή τζιτζικάκια. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι ιοί: ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας (TYLCV), ιός της χλώρωσης της τομάτας (ToCV), ιός της μολυσματικής χλώρωσης της τομάτας (TICV) καθώς και ο ιός του ίκτερου των νεύρων της τομάτας (TVYV) και περιγράφονται τα συμπτώματα που προκαλούν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Στην ενότητα παρουσιάζεται ο ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (TSWV) και περιγράφονται τα συμπτώματα που προκαλεί, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του και οι τρόποι αντιμετώπισής του

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι αλευροδωμεταδιδόμενοι ιοί των κολοκυνθοειδών, δηλαδή ο ιός του ψευδοϊκτερου των τεύτλων (BPYV), ο ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών (CYSDV), ο ιός του χλωρωτικού ίκτερου των κολοκυνθοειδών (CCYV) και ο ιός του κιτρινίσματος των νεύρων της αγγουριάς (CVYV) και περιγράφονται τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι παρακάτω ιοί των κολοκυνθοειδών: ο ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς (CMV), ο ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς (WMV), ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του Carica papaya (PRSV), ο ιός του κίτρινου μωσαϊκού της κοινής κολοκυθιάς (ZYMV), ο ιός της κίτρινης στιγμάτωσης της κολοκυθιάς (ZYFV), ο Μαροκινός ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς (WMMV), ο αφιδομεταδιδόμενος ίκτερος των κολοκυνθοειδών (CABYV), ο ιός της ποικιλοχλώρωσης με νανισμό της μελιτζάνας (EMDV), ο ιός του μωσαϊκού της κολοκυθιάς (SqMV), ο ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης της πεπονιάς (MNSV) και ο ιός του ποικιλοχλωρωτικού μωσαϊκού της αγγουριάς (CGMMV).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3230
Αρ. Προβολών :  22663

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -