Ιολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου

Μαλιόγκα Βαρβάρα, Κατής Νικόλαος

Περιγραφή

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των πυρηνοκάρπων, γιγαρτοκάρπων, εσπεριδοειδών και της αμπέλου (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).

Κωδικός: OCRS514
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες ιολογικές ασθένειες της αμπέλου. Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα συμπτώματα και η επιδημιολογία των ιών που σχετίζονται με τον μολυσματικό εκφυλισμό, τη συστροφή ή καρούλιασμα των φύλλων της αμπέλου, τη βοθρίωση του ξύλου και την κηλίδωση των φύλλων της αμπέλου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ασθένειες χρυσίζουσα χλώρωση και μαύρο ξύλο που οφείλονται σε φυτοπλάσματα. Τέλος αναλύονται οι μέθοδοι διάγνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των παθογόνων.

Στην ενότητα παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα εμβολιομεταδιδόμενα παθογόνα (ιοί, ιοειδή, φυτοπλάσματα) που προσβάλλουν τα γιγαρτόκαρπα. Συγκεκριμένα περιγράφεται η συμπτωματολογία και επιδημιολογία των πιο διαδεδομένων ασθενειών που οφείλονται σε ιούς [ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (ASLCV), ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς (ASPV), ιός του αυλακωτού ξύλου της μηλιάς (ASGV), ιός του μωσαϊκού της μηλιάς (ApMV)], φυτοπλάσματα (σκούπα της μάγισσας, φθορά/παρακμή της αχλαδιάς) και ιοειδή (φλυκταινώδης καρκίνος και εσχάρωση του φλοιού των μήλων). Στο τέλος της ενότητας περιγράφονται συγκεντρωτικά οι τρόποι αντιμετώπισης των παθογόνων που περιγράφηκαν παραπάνω.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι σπουδαιότερες ασθένειες των εσπεριδοειδών που οφείλονται σε ιούς (τριστέτσα των εσπεριδοειδών, ψώρωση των εσπεριδοειδών) και ιοειδή (εξωκόρτη των εσπεριδοειδών, ξυλοπόρωση ή καχεξία). Τέλος αναλύονται οι μέθοδοι διάγνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω ασθενειών.

Στην ενότητα παρουσιάζονται ασθένειες που οφείλονται: α) σε ιούς [ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς ή σάρκα (PPV), ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνοκάρπων (PNRSV), ιός του νανισμού των πυρηνοκάρπων (PDV) και ο ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (ACLSV)], β) σε ιοειδή (λανθάνων μωσαϊκό της ροδακινιάς (PLMVd) και γ) σε φυτοπλάσματα [ευρωπαϊκός ίκτερος των πυρηνοκάρπων (ESFY)]. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης αυτών των παθογόνων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2588
Αρ. Προβολών :  13361

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -