Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Μπουρνάρης Θωμάς

Περιγραφή

Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων, Γεωργική εκμετάλλευση, τύποι εκμεταλλεύσεων, οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ρόλος του αγρότη στη λήψη αποφάσεων, ως διαχειριστή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Οργάνωση και αναδιοργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Κωδικός: OCRS527
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 • Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής,
 • Διαχείριση συντελεστών παραγωγής
 • Παραγωγή προϊόντων – Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
 • Γεωργική εκμετάλλευση ως οικονομική μονάδα - Τύποι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Οργάνωση και Διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Ο γεωργός ως διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Διαδικασία λήψης απόφασης και μέθοδοι οργάνωσης και αναδιοργάνωσης
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο Γεωργικής εκμετάλλευσης

Εσωτερικό Περιβάλλον της Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Εξωτερικό Περιβάλλον της Αγροτικής Εκμετάλλευσης

 • Ανάλυση του αγροτικού management
 • Ανάλυση του περιβάλλοντος
 • Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά
 • Προϊόντα
 • Μέθοδοι παραγωγής προϊόντων
 • Ποσότητες προϊόντων
 • Χρόνος πώλησης των προϊόντων
 • Τόπος πώλησης των προϊόντων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2247
Αρ. Προβολών :  12869

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -