Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Αρβανίτης Παναγιώτης

Περιγραφή

Εισαγωγή στα πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Γενικές εφαρμογές των πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων γλωσσικής διδασκαλίας. Συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής εκπαίδευσης/κατάρτισης. Ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών. Μαθησιακά αντικείμενα, ορισμοί, είδη και τρόποι χρήσης τους. Σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας. Μέθοδοι ανάπτυξης και εργαλεία διαχείρισης. Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ και έχει ορισμένο αριθμό θέσεων. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις στον υπολογιστή.

Κωδικός: OCRS529
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Οι ΤΠΕ στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

Ψηφιακές δεξιότητες διδασκόντων/διδασκομένων.

Web 1.0 και Web 2.0 ,Το σημερινό Web

(E-mail, Chat, Forum, Facebook, Twitter, Blog, Wiki, Podcasts και Videocasts καθώςκαι

άλλα εργαλεία συνεργασίας και συγγραφής).

Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα

Τυπολογία των MOOCs

Μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα των MOOCs

Σημαντικότερα MOOCs

Καινοτόμες Τεχνολογίες

Υπολογιστικό νέφος

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών

Μάθηση με βάση το Παιχνίδι

Άλλα συνεργατικά περιβάλλοντα.

Ανασκόπηση – Περίληψη Ενοτήτων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2014
Αρ. Προβολών :  11551

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -