Συστήματα γνώσης

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Εμμανουήλ Ρήγας

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική (Σημασιολογικά Δίκτυα, Πλαίσια, Αντικείμενα, Οντολογίες, Συμπερασματικοί Κανόνες, Κανόνες Παραγωγής).

Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Γνώσης.

Τεχνολογία Γνώσης (Κύκλος Ανάπτυξης, Εκμαίευση Γνώσης, Μεθοδολογία KADS, Επαλήθευση & Έλεγχος Αξιοπιστίας, Εργαλεία Ανάπτυξης).

Προηγμένες Συλλογιστικές Συστημάτων Γνώσης (Συλλογιστική βασισμένη σε Μοντέλα, Ποιοτική Συλλογιστική, Συλλογιστική βασισμένη σε Περιπτώσεις).

Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης (Κατηγοριοποίηση, Διαμόρφωση, Διάγνωση).

Μελέτη Περιπτώσεων (Dendral, Mycin, Prospector, Internist, Xcon).

Γλώσσα Κανόνων CLIPS (Γεγονότα, Κανόνες, Ταυτοποίηση, Διαδικασία εκτέλεσης, Συναρτήσεις, Περιορισμοί στις Συνθήκες, Δομές Γεγονότων, Στρατηγικές Επίλυσης Ανταγωνισμού, Αντικείμενα – COOL (Κλάσεις, κληρονομικότητα, στιγμιότυπα, χρήση αντικειμένων στους κανόνες, Μηνύματα, Μέθοδοι, Διαχείριση, Ερωτήσεις, Συναρτήσεις)).

Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών – Συστημάτων βασισμένων στη Γνώση.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής, Εξοικείωση με την Τεχνολογία Γνώσης και τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης Οντολογιών και Συστημάτων Γνώσης, Κατάρτιση στο Σύστημα Οντολογιών Protégé και στο Σύστημα Κανόνων Παραγωγής CLIPS.

Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης Οντολογιών και Συστημάτων Γνώσης, απόκτηση ικανότητας χρήσης του συντάκτη οντολογιών Protégé, απόκτηση ικανότητας προγραμματισμού με την Γλώσσα Κανόνων Παραγωγής CLIPS.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με κανόνες.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου. Τεχνητή Νοημοσύνη - Γ' Έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ISBN: 978-960-8396-64-7, 2006/2011.
  • Introduction to Expert Systems, Jackson P., 3rd edition, Addison Wesley, ISBN 0-201-87686-8 - Introduction to Knowledge Systems, Stefik M., Morgan Kaufmann, ISBN 1-55860-166-X - Joseph C. Giarratano and Gary D. Riley, “Expert Systems: Principles and Programming”, Fourth Edition, Course Technology, Boston, MA, 2004. - CLIPS User's Guide (http://clipsrules.sourceforge.net/OnlineDocs.html)

Επιπλέον Συνιστώμενη Βιβλιογραφία