Σύντομη ΠεριγραφήΕιδικά μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο (Συνταγματικό Δίκαιο).

 

Λέξεις Κλειδιά: Κράτος δικαίου, Σύνταγμα, νόμος, έλεγχος συνταγματικότητας, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, δημόσιο συμφέρον, Διοίκηση, δικαστική προστασία.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Φωτογραφία Διάσκουσας Διδάσκουσα:

     Λίνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

  Βιογραφικό: 

     http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/Lina-Papadopoulou-CV.pdf
     http://law-constitution.web.auth.gr/lina/cv/
     http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=51&mn=53&stid=55
     http://www.law.auth.gr/index.php?lang=en&rm=232&mn=253&stid=55

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Βασιλική Κόκοτα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θεμελίωση ελέγχου συνταγματικότητας
 2. Νομιμοποίηση και ενστάσεις
 3. Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας
 4. α) Μοντέλα δικαστικού ελέγχου β) Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου
 5. α) Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου β) Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα
 6. Αρχή της αναλογικότητας
 7. Επαγγελματική ελευθερία
 8. Αρχή της ισότητας
 9. Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές
 10. Πρότυπη δίκη
 11. Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις
 12. Δικαίωμα στην εκπαίδευση
 13. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Να γίνει αντιληπτή η σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων με έμφαση στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Να γίνει αντιληπτή η σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων με έμφαση στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή στο μάθημα της Εμβάθυνσης, ωστόσο, για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος βοηθά να έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής (και, ιδανικά, να έχει επιτύχει στις εξετάσεις) τα μαθήματα του Συνταγματικού Δικαίου, των Συνταγματικών Ελευθεριών, του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μάθημα συνιστά περαιτέρω εμβάθυνση των ανωτέρω μαθημάτων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Βενιζέλος, Ευ., Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα, Σάκκουλα, 2008
 • Βενιζέλος, Ευ./ Χρυσόγονος, Κ., Το πρόβλημα της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2006
 • Γιαννακόπουλος, Κ., Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 2013
 • Δαγτόγλου, Π., Συνταγματικό Δίκαιο – Ατομικά Δικαιώματα, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2010
 • Δρόσος, Γ., Δοκίμιο Ελληνικής Συνταγματικής Θεωρίας, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 1996
 • Κασιμάτης, Γ., Συνταγματική δικαιοσύνη, Αθήνα, Σάκκουλα, 1999
 • Μανιτάκης, Α., Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 2004
 • Μανιτάκης, Α., Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα σε: Τιμητικός Τόμος Κ. Μπέη, Αθήνα, Σάκκουλα, 2003, σ. 3121-3154 = ΤοΣ 2003, σ. 13-47
 • Μανιτάκης, Α., Κράτος Δικαίου ΙΙ, διαθέσιμο σε: http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/Manitakis_KratosDikaiouII_Nomimopoiisi.pdf
 • Ορφανουδάκης, Σ., Η υπεροχή του Συντάγματος έναντι του Νόμου, ως απαύγασμα του Συνταγματισμού, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 2008
 • Ορφανουδάκης, Σ., Η αρχή της αναλογικότητας στην ελληνική έννομη τάξη. Από τη νομολογιακή εφαρμογή της στη συνταγματική της καθιέρωση, Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας 11, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 2003
 • Σκουρής, Β./ Βενιζέλος, Ευ., Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 1985, σ. 91 επ.
 • Χρυσόγονος, Κ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία