Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεοδωράκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Παναγιώτα Μπαλάσκα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο Θεσμός της Κατασκήνωσης
 2. Λειτουργική Δομή Κατασκήνωσης
 3. Δραστηριότητες Κατασκήνωσης
 4. Θέματα Ασφάλειας στις Κατασκηνώσεις
 5. Διαχείριση Κινδύνου στις Κατασκηνώσεις Ι
 6. Διαχείριση Κινδύνου στις Κατασκηνώσεις ΙΙ
 7. Παιδί και Κατασκήνωση
 8. Ελεύθερη Κατασκήνωση στην Ύπαιθρο
 9. Αθλητικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
 10. Μελέτη περίπτωσης/Παράδειγμα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες μιας κατασκήνωσης και τη συμμετοχή των υπευθύνων σε δραστηριότητες και διαχείριση κινδύνου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. American Camp Association (2007). Α Guide to ACA- Accredited Camps in the Southeast. American Camp Association, Southeastern.
 2. Μiller, J. (1997, March-April). What is camp?- summer camps. Camping Magazine – American Camp Association.
 3. Smith, P. (2010). Well- Founded Hope: Frome the Past to the Future. Camping Magazine – American Camp Association, 83 (1).
 4. International Camping Fellowship ICF http://www.campingfellowship.org/
 5. Μαρκαντώνη, Ε., Γκούνη, Α., & Ζαμπέλη, Ι. (2005). Στην κατασκήνωση με τα παιδιά. (σελ. 2-3). Αθήνα. Εκδόσεις: Γραφείο-Ιδρύματος Νεότητας, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
 6. ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
 7. Σώματος Ελληνίδων Προσκόπων http://www.sep.org.gr/
 8. ΧΑΝΘ http://el.wikipedia.org/wiki
 9. Shivers, J. (1989). Camping: Organization and Operation. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, Inc. 
 10. Ρέλλιας, Τ. (2000). Απόψεις των ιδιοκτητών / διευθυντών των παιδικών κατασκηνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων στις παιδικές κατασκηνώσεις. Διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.
 11. Κώστας Γ. (2003). Άθληση, Ψυχαγωγία και Κατασκήνωση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκηνώσεων-Παιδικών Εξοχών με θέμα «Ο κατασκηνωτικός θεσμός στον 21ο αιώνα». Οργάνωση: Ένωση Φορέων Ελληνικών Κατασκηνώσεων.
 12. Σταθόπουλος, Χ. (2003). Κατασκήνωση και Περιβάλλον. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκηνώσεων-Παιδικών Εξοχών με θέμα «Ο κατασκηνωτικός θεσμός στον 21ο αιώνα». Οργάνωση: Ένωση Φορέων Ελληνικών Κατασκηνώσεων.