Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Μαθηματική Λογική (Προτασιακή Λογική, Κανονικές Μορφές, Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων, Αρχή της Ανάλυσης, Κατηγορηματική Λογική, Μεταβλητές και Ποσοδείκτες, Αντικατάσταση και Ενοποίηση).
 • Σχέση Μαθηματικής Λογικής με Λογικό Προγραμματισμό (Μορφή Kowalski, Προτάσεις Horn).
 • Λογικός Προγραμματισμός (Βασικές έννοιες, Ιστορία, Η γλώσσα Prolog).
 • Σύνταξη λογικών προγραμμάτων (Ερωτήσεις, Γεγονότα, Κανόνες, Κατηγορήματα, Σύνθετοι όροι).
 • Ταυτοποίηση.
 • Μηχανισμός ελέγχου.
 • Αναδρομικοί Κανόνες.
 • Λίστες.
 • Παράσταση αριθμών (Αριθμητικές πράξεις, Σύγκριση, Μαθηματικές Συναρτήσεις).
 • Χειρισμός συμβολοσειρών.
 • Είσοδος/Έξοδος.
 • Μεταβλητή κλήση.
 • Προσδιορισμός τύπου.
 • Σύνθεση/διάσπαση σύνθετων όρων.
 • Αποκοπή (Επίδραση στο δένδρο υπολογισμού, Χρήση).
 • Άρνηση σαν αποτυχία.
 • Διαχείριση λύσεων.
 • Διαχείριση προγράμματος.
 • Μεθοδολογία Προγραμματισμού.
 • Εφαρμογές Λογικού Προγραμματισμού.

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Εμμανουήλ Ρήγας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές της Μαθηματικής Λογικής, Εξοικείωση με την χρήση της Μαθηματικής Λογικής ως Γλώσσας Προγραμματισμού, Κατάρτιση στην Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog.

 

Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας αναπαράστασης και επίλυσης λογικών εκφράσεων. Απόκτηση ικανότητας προγραμματισμού με την Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Απαραίτητες: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού, Βασικές Γνώσεις Διακριτών Μαθηματικών, Βασικές Γνώσεις Δομών Δεδομένων. Επιθυμητές: Βασικές Γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • PROγραμματίζοντας στη LOGική, Μ. Κατζουράκη, Μ. Γεργατσούλης, Σ. Κόκκοτος, Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, Αθήνα 1991.
  ή
  Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Μανώλης Μαρακάκης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-98-7, Αθήνα 2014.
 • Σημειώσεις-Διαφάνειες διδάσκοντος για το μάθημα.
 • Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης Prolog.
 • Programming in Prolog, W. Clocksin, C. Mellish, Springer-Verlag.
 • Prolog Programming for Artificial Intelligence, Ivan Bratko, Addison-Wesley, (2nd or 3rd ed.).

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. PROγραμματίζοντας στη LOGική, Μ. Κατζουράκη, Μ. Γεργατσούλης, Σ. Κόκκοτος, Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, Αθήνα 1991. (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prolog)
 2. Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Μανώλης Μαρακάκης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-98-7, Αθήνα 2014. (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prolog)
 3. Σημειώσεις-Διαφάνειες διδάσκοντος για το μάθημα. (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prolog- animatedπαραδείγματα εκτέλεσης)
 4. Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης Prolog. (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prologanimatedπαραδείγματα εκτέλεσης)
 5. Programming in Prolog, W. Clocksin, C. Mellish, Springer-Verlag. (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prolog – χρήσιμα παραδείγματα)
 6. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Ivan Bratko, Addison-Wesley, (2nd or 3rd ed.). (βασικές γνώσεις της γλώσσας Prolog, προχωρημένα θέματα,προγραμματισμός εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης)
 7. The Art of Prolog, second edition : Advanced Programming Techniques, Leon S. Sterling and Ehud Y. Shapiro, MIT Press, 1994. (πολύ προχωρημένα θέματα προγραμματισμού εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης)