Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή, η σύνταξη της Java, αλληλεπίδραση αντικειμένων, ομαδοποίηση αντικειμένων, εξελιγμένη συμπεριφορά, σχεδίαση κλάσεων, τεχνικές αφαίρεσης, γραφικές διεπαφές χρήστη και προγραμματισμός βασισμένος σε γεγονότα, χειρισμός σφαλμάτων, έλεγχος και αποσφαλμάτωση, ρεύματα και αρχεία, γενικός κώδικας, ταυτόχρονος και δικτυακός προγραμματισμός, διανομή εφαρμογών. 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γρηγόριος Τσουμάκας, Επίκουρος Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Εμμανουήλ Ρήγας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνώσεις: εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όπως κλάσεις, αντικείμενα, κληρονομικότητα, αφαίρεση, γραφικές διεπαφές χρήστη, ρεύματα και αρχεία, και χειρισμός σφαλμάτων. Κατάρτιση στην χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

 

Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης προγραμμάτων με την χρήση της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας Java και εκμάθησης της χρήσης της πλατφόρμας ανάπτυξης κώδικα Netbeans.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές αρχές προγραμματισμού (NCO-01-05).

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

David J. Barnes και Michael Kolling. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Java: Μια Πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, ISBN 978-960-461-196-6. 

Paul J. Deitel και Harvey M. Deitel. Java Προγραμματισμός, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2010, ISBN 978-960-512-592-9.

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

David J. Barnes και Michael Kolling. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Java: Μια Πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, ISBN 978-960-461-196-6. 

Paul J. Deitel και Harvey M. Deitel. Java Προγραμματισμός, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2010, ISBN 978-960-512-592-9.

Online readings

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/