Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτριος Πατίκας, Επίκουρος Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ανθή Ξενοφώντος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα ο φοιτητής αποκτά γνώσεις που σχετίζονται με νευρομυϊκές παθήσεις, τις επιπτώσεις τους και την επίδραση που μπορεί να έχει η άσκηση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αντενδείξεις άσκησης στις οποίες υπόκεινται ορισμένες ομάδες ασθενών. Το μάθημα περιλαμβάνει:

 1. Εισαγωγή στο νευρομυϊκό σύστημα.
 2. Γενικές αρχές της άσκησης.
 3. Περιγραφή νευρομυϊκών διαταραχών.
 4. Άσκηση και εγκεφαλικό επεισόδιο / παράλυση / κάκωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, πολλαπλή σκλήρυνση, εγκεφαλική παράλυση. 

 

Εργαστηριακά γίνεται εξάσκηση στην

 1. Κιναίσθηση.
 2. Ηλεκτρική διέγερση.
 3. Νοερή άσκηση.
 4. Προπόνηση δύναμης & αρχή επιβάρυνσης.
 5. Αρχές εκμάθησης κινητικών δεξιοτήτων.
 6. Υδροκινησιοθεραπεία.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • Να κατανοηθεί η λειτουργία του νευρομυϊκού συστήματος.
 • Να γίνουν γνωστές συχνές νευρομυϊκές παθήσεις.
 • Να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα άσκησης σε άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.
 • Να παρακινήσεις τους φοιτητές για περεταίρω εξειδίκευση σε προγράμματα άσκησης σχετικά με νευρομυϊκές παθήσεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. J. CARR, R. SHEPHERD, Νευρολογική αποκατάσταση. Βελτιστοποίηση των κινητικών επιδόσεων. 1η έκδ., Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 2004
 2. Ι. BROMLEY, Τετραπληγία και παραπληγία. Οδηγός για φυσικοθεραπευτές, 6η έκδ., Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., 2011.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Komi, Paavo V. (1979). "Neuromuscular performance: Factors influencing force and speedproduction." Scandinavian Journal of Sports Sciences, 1(1), 2-15.
 • Anziska, Yaacov, & Sternberg, Alex. (2013). "Exercise in neuromuscular disease." Muscleand Nerve, 48, 3-20.
 • Rose, Jessica, & McGill, Kevin C. (2005). "Neuromuscular activation and motor-unit firingcharacteristics in cerebral palsy." Developmental Medicine and Child Neurology, 47(5),329-336.
 • Linford, Christena W., Hopkins, J. Ty, Schulthies, Shane S., Freland, Brent, Draper, DavidO., & Hunter, Iain. (2006). "Effects of neuromuscular training on the reaction time and electromechanical delay of the peroneus longus muscle." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 87, 395-401.
 • Yavuzer, Gunes, Geler-Külcü, Duygu, Sonel-Tur, Birkan, Kutlay, Sehim, Ergin, Süreyya, &Stam, Henk J. (2006). "Neuromuscular electric stimulation effect on lower-extremitymotor recovery and gait kinematics of patients with stroke: a randomized controlledtrial." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 87, 536-540.
 • Daly, Janis J., & Ruff, Robert L. (2004). "Feasibility of combining multi-channel functional neuromuscular stimulation with weight-supported treadmill training." Journal of theNeurological Sciences, 255, 105-115.
 • Maffiuletti, Nicola A., Zory, Raphael, Miotti, D., Pellegrino, Maria Antonietta, Jubeau, Marc, & Bottinelli, Roberto. (2006). "Neuromuscular adaptations to electrostimulation resistance training." American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 85, 167-175.  
 • Weller, R. O., Engelhardt, B., & Phillips, M. J. (1996). "Lymphocyte targeting of the central nervous system: a review of afferent and efferent CNS-immune pathways." Brain Pathol, 6(3), 275-288.
 • Keegan B. M. and Noseworthy J. H. (2002) "Multiple sclerosis." Annu. Rev. Med. 53, 285–302.
 • Compston 1998, Compston A, Coles A (2002) Multiple sclerosis. Lancet 359: 1221-1231
 • Mostert and Kesserling 2002 Mostert SK, J. (2002) "Effect of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis." Mult Scler 8: 161–168.
 • Kraft et al 1996, Jones et al 1999 Jones DA (1999) "High and low frequency fatigue revisited." Acta Physiol Scand 156: 265-270.
 • Petajan et al 1996 Petajan JH, Gappmaier E, White AT, Spencer MK, Mino L, Hicks RW (1996) "Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis." Ann Neurol 39: 432-441.
 • Rodgers et al 1999, Gutierrez et al 2005 Gutierrez GM, Chow JW, Tillman MD, McCoy SC, Castellano V, White LJ (2005) "Resistance training improves gait kinematics in persons with multiple sclerosis." Arch Phys Med Rehabil 86: 1824-1829.
 • Rietberg et al 2004 Rietberg MB, Brooks D, Uitdehaag BMJ, Kwakkel G (2005) Exercise therapy for multiple sclerosis. The Cochrane Library. Update Software, Oxford.
 • Peckham and Keith (1992) Motor prostheses for restoration of upper extremity function. Oxford University Press, New York, NY.
 • Krajl AR and Bajd T (1989) Functional electrical stimulation: standing and walking after spinal cord injury. ed. CRC Press, Boca Raton, Fla. 198 p.
 • Brindley GS 1994 Neurophysiology of ejaculation and treatment of infertility in man with spinal cord injuries. Male infertility. Spinger, Berlin Heidelberg New york.
 • Talonen et al. 1990 "Neurophysiological and technical consideration for the design of an implantable phrenic nerve stimulation." Med and Bio, Eng and Comp., p. 31
 • Thompson et al. 2010 Gait & Posture Thompson N, Stebbins J, Seniorou M, Newham D (2010) Muscle strength and walking ability in diplegic cerebral palsy: Implications for assessment and management. Gait Posture
 • DAMIANO, DL. and ABEL, MF. Functional Outcomes of Strength Training in Spastic Cerebral Palsy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,  1998, vol.  79, p.  119-125
 • Adams and Victor’s. Principles of Neurology, 6th ed, pp. 777-810
 • Dattona  1993, Williams 1984, Goldspink 1990, Stein 1990, American association of neurological surgeons AANS
 • Αθανασιάδης Στάθης Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Συμπτωμάτων της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, Έκδοση Προμηθεύς 2000, σελ: 84-87, 410-414 Rymer and Gemperline 1995
 • Dietz & Berger, "Normal and impaired regulation of muscle stiffness in gait: a new hypothesis about muscle hypertonia." Experimental Neurology 79: 680-687, 1983.
 • Borges CAS, Castão KC, Souto PA, Zan BT, Pompeu JE, Fukuda TY (2009) "Effect of resisted exercise on muscular strength, spasticity and functionality in chronic hemiparetic subjects: A systematic review." Journal of Applied Research, 9: 147-158, 2009.
 • Gordon NF, Gulanick M, Costa F, Fletcher G, Franklin BA, Roth EJ, Shephard T; American Heart Association Council on Clinical Cardiology, Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention; the Council on Cardiovascular Nursing; the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; and the Stroke Council. "Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology, Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention; the Council on Cardiovascular Nursing; the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; and the Stroke Council." Circulation. 2004 Apr 27;109(16):2031-41.
 • Kolb, Bryan. Brain Plasticity and Behavior. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
 • Willems, E. P. (1972). The interface of the hospital environment and patient behavior. ArchPhysMedRehabil, 53(3), 115-122.
 • Θεοδωράκης, Ιωάννης Χ., Μάριος Γούδας, and Αθανάσιος Παπαϊωάννου. Η Ψυχολογία της υπεροχής στον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης, 1998.  (Translation: Theodorakis, Y., Goudas, M., & Papaioannou, A. 1998: Psychology for excellence in sport. 370 pages. Publ. Hristodoulidis, Thessaloniki).