Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Μαργαρίτης Γιώργος, Καθηγητής

www.polsci.auth.gr

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Γαβριέλα Μαζαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση γνωστικού αποθέματος πάνω στη σχέση πολιτικής και πολέμου.
Διαχρονική εξέταση αυτής της σχέσης με βάση την εξέλιξη των παραγωγικών σχέσεων, του οικονομικού πλεονάσματος κάθε εποχής, όπως και των κοινωνικών σχέσεων που εκπορεύονται από αυτά.
Επισκόπηση της αλληλεπίδρασης του πολέμου με την πολιτική σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους σε τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι διδασκόμενοι διαυγή εικόνα της εξέλιξης των παραπάνω σχέσεων.
Παρακολούθηση των σύγχρονων προβληματισμών πάνω στη θεωρία του πολέμου, τα ρεύματα αμφισβήτησης της κλασσικής θεωρίας των τελευταίων χρόνων, τις νέες προτάσεις και απόψεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα.

Σε κάθε όμως περίπτωση ο φοιτητής που επιλέγει το μάθημα οφείλει να έχει βασικές γνώσεις ιστορίας και πιο ειδικά ευρωπαϊκής ιστορίας. Ως εκ τούτου θεωρείται χρήσιμο να έχει παρακολουθήσει την παράδοση Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Β’ εξάμηνο, κωδ. ΚΥΟ106).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις.

ΟΙ φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ή τρεις ερωτήσεις που επικεντρώνονται τόσο στη γνώση του αντικειμένου όσο και στην κριτικά αναλυτική ανάπτυξη συγκεκριμένου ζητήματος.

Στις εξετάσεις δεν επιτρέπονται σημειώσεις και βοηθήματα.

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την γνώση της ύλης, την ταξινόμηση και την ιεράρχηση των πραγματολογικών στοιχείων και την δυνατότητα επεξεργασίας τους ώστε να περιγράψουν γενικότερα σχήματα.  

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Κονδύλης Παναγιώτης, Θεωρία του πολέμου, Αθήνα, Θεμέλιο, 1998

Μύνκλερ Χερ, Οι νέοι πόλεμοι. Νέοι εχθροί και νέες μορφές πολέμου, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005

Ραμονέ Ιγνάσιο, Πόλεμοι του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού πρώτου, 2002.

Clausewitz, Carl von, On War, Princeton, Princeton University Press, 1989

Jomini, Baron de, The Art of War, Westpoint Conn., Greenwood, (1862 reprint).

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Αρχαιότητα. Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού. 3η χιλιετηρίδα – 1η πριν το έτος μηδέν.
 3. Η Ελληνική Αρχαιότητα. Η ακμή και η παρακμή της Πόλης. Μακεδονικός τρόπος πολέμου. 4ος αι. π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.
 4. Από την Ρωμαϊκή Λεγεώνα στον Μεσαίωνα. 3ος αι. π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ.
 5. Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. 8ος αι. μ.Χ – 15ος αι. μ.Χ.
 6. Αναγέννηση. Οι ισχυροί Βασιλείς. 15ος αι. μ.Χ – 16ος αι. μ.Χ.
 7. Το Παλαιό Καθεστώς 17ος αι. μ.Χ – 18ος αι. μ.Χ.
 8. Η Γαλλική Επανάσταση Χρονικό πλαίσιο 1789 – 1793
 9. Ναπολεόντειοι Πόλεμοι. Χρονικό πλαίσιο 1793 – 1815.Καρλ Φον Κλαούζεβιτς 1780 – 1831
 10. Από την Παλινόρθωση στον Αποικισμό 1815 – 1913
 11. Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι. 1914 – 1918, 1939 – 1945.