Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Το φαινόμενο της περιφερειακής ενοποίησης πριν τον 20ο αιώνα – Κάντ. Προυντόν. Τα μεσοπολεμικά σχέδια για την συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών. Τα κινήματα της Αντίστασης. Το Μανιφέστο του Βεντοτένε.
 2. Παράγοντες που επέδρασαν στην ενοποίηση. Η γένεση των ομοσπονδιακών κινημάτων μετά τον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Συνέδριο της Χάγης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης.
 3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Οι καινοτομίες της υπερεθνικής ενοποίησης.
 4. Οι προσπάθειες για την Πολιτική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα.
 5. Η γένεση της Ε.Ο.Κ. Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο. Η εδραίωση του κοινοτικού συστήματος ενοποίησης κατά τη δεκαετία του 1960. Η διάσταση υπερεθνισμού-δικαυβερνητισμού. Ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου.
 6. Η Ε.Ο.Κ. κατά τη δεκαετία του 1970. Η πρώτη διεύρυνση. Οι θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1980. Το σχέδιο συνθήκης του 1984. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Η ενιαία αγορά.
 7. Η Ευρώπη μετά το Τείχος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικά χαρακτηριστικά και πολιτικές.
 8. Η εμβάθυνση και η κοινοτικοποίηση της Ένωσης. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας. Η διεύρυνση προς την Ανατολική Ευρώπη.
 9. Η συνταγματοποίηση της Ένωσης. Η Συνταγματική Συνθήκη και η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η αμφισβήτηση της ενοποίησης.
 10. Οι βασικές θεωρίες περιφερειακής ενοποίησης. Ο φεντεραλισμός.
 11. Ο λειτουργισμός και ο νέο-λειτουργισμός.
 12. Οι σύγχρονες θεωρίες περιφερειακής ενοποίησης. Διακυβερνητισμός. Φιλελεύθερος διεθνισμός.
 13. Ανακεφαλαίωση

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής 

Περισσότερα: www.polsci.auth.gr

http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=36

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Γαβριέλα Μαζαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν πλήρη γνώση της ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • γνωρίζουν τα βασικά ιδιαίτερα στοιχεία των διαφόρων φάσεων της ενοποίησης μετά των Β' Π.Π.
 • μπορούν να αναλύσουν επαρκώς την πολιτική εξέλιξη της ΕΕ με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος
 • είναι σε θέση να αντιληφθούν την σημερινή πολιτική πραγματικότητα της ΕΕ βασιζόμενοι στην γνώση του παρελθόντος

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

(Συλλογικό έργο). Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές: Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα διακυβέρνηση. Εκδόσεις Σιδέρης. Aθήνα. 2006

Προτεινόμενα συγγράμματα