Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Αποστολή επιστολών και ανταλλαγή διευθύνσεων
 2. Τουριστικοί πράκτορες και διαχειριστές πολιτισμού
 3. Γείτονες και συνεργάτες
 4. Παραγγελία προϊόντων, εμφάνιση, ελεύθερος χρόνος και ενδιαφέροντα
 5. Αίτηση εγγραφής, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και πιστοποιητικού σπουδών
 6. Περιγραφή εκθεσιακών αντικειμένων μιας έκθεσης
 7. Πολιτισμός και ειρήνη, πολιτισμός στις αφηγηματικές αναπαραστάσεις στα παραμύθια, πολιτισμός και τουριστικά φυλλάδια
 8. Μεταφράζοντας τα τραγούδια του άλλου

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

 

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια,

PhD in Traduttologia, Ma in Sociologia della Scuola

Professoressa ordinaria di Studi Traduttivi, Direttore del Programma Post Laurea di Lingue e Culture, Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana presso l'Università Aristotele, Coordinatore dell'Accordo Bilaterale tra Università Aristotele e Nebraska University, e Università Aristotele e Madeira University.  Le sue collaborazioni scientifiche nel campo dei servizi sociali si estendono a India, Australia, America, EMUNI University.

Direttore scientifico del Progetto Traduttivo dell' Archivio Papafi dal 2002, si interessa di corpus per fini traduttivi, traduzione semiautomatica a distanza, strumenti traduttivi, critica traduttiva, didattica traduttiva. Manager editoriale del periodico scientfifico Studying Humour e direttore e manager editoriale del periodico scientifico iTi, ha inoltre pubblicato dizionari per uso scolastico e medico. EMUNI expert ENPI 2011.

Dedita al volontariato, insegna dal 1990, in questo ambito,  Lingua Italiana a coloro che non possono seguire corsi presso istituzioni scolastiche.

http://www.itl.auth.gr/1/index.php/people/didaktiko-erevnitiko-prosopiko/8-Eleni%20Kassapi

http://www.itl.auth.gr/1/index.php/en/people/didaktiko-erevnitiko-prosopiko/8-Eleni%20Kassapi

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Chiara Del Rio 

 

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας.
 • Ενδιαφερόμενοι για την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση στην διαμεσολάβηση και μετάφραση της ιταλική γλώσσας σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, η διατροφή, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, η υγεία, τα μέσα μεταφορών καθώς και η ταξιδιωτική λογοτεχνία όπως και θέματα διαχείρισης πολιτισμικών αντικειμένων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α1A2.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Κασάπη, Ε., Τετράδια εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης μεταφραστών, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010
 2. Ζωγραφίδου Ζ., Κασάπη Ε., Σοφιανού Ο., Μαθήματα εκπαίδευσης μεταφραστών λογοτεχνίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002
 3. Κασάπη Ε., Rodella Α.Μ. Comportamento verbale in Italia. Chi sei? Βιβλίο του Μαθητή. Μαλλιάρης-Παιδεία. 1987.
 4. Κασάπη Ε., Rodella Α.Μ., Γαβρίηλιδου, Σ., ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996.
 5. Κασάπη, Ε., Rodella, Α.Μ., Γαβρίηλιδου, Σ., Κανελλιαδου, Ξ., ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Apter, Ronnie. "A peculiar burden: Some technical problems of translating opera for performance in English." Meta: Journal des traducteursMeta:/Translators' Journal 30.4 (1985): 309-319.
 2. Avonto, Luigi. I compagni italiani di Magellano. Vol. 3. Ediciones El Galeón, 1992.
 3. Barthes, R., Εικόνα, μουσική, κείμενο, Πλέθρων, Αθήνα, 1997.
 4. Barthes, Roland. The fashion system. Univ of California Press, 1983.
 5. Boklund-Λαγοπούλου, Karin. "Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων." Φιλόλογος 29 (1983): 145-162.
 6. Bosseaux, Charlotte. "Buffy the Vampire Slayer: Characterization in the Musical Episode of the TV Series." The Translator 14.2 (2008): 343-372.
 7. Cardona, Giorgio Raimondo. "I viaggi e le scoperte." Letteratura italiana 5 (1986): 687-716.
 8. Ferro, G. "Cristoforo Colombo-«Diario di bordo. Libro della prima navigazione e scoperta delle Indie»." Milano, Murcia (1985).
 9. Franzon, Johan. "Choices in Song Translation: Singability in Print, Subtitles and Sung Performance." The Translator 14.2 (2008): 373-399.
 10. Franzon, Johan. "Musical Comedy Translation." Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation, Amsterdam & New York: Rodopi (2005): 263-71.
 11. Galtung, J., “An Editorial”, Journal of Peace Research, vol. 1, no. 1, pp. 1-4, 1964.
 12. Galtung, Johan. "Cultural violence." Journal of peace research 27.3 (1990): 291-305.
 13. Galtung, Johan. "Violence, peace, and peace research." Journal of peace research 6.3 (1969): 167-191.
 14. Gartner, W., C., Τουριστική Ανάπτυξη. Αρχές, διαδικασίες και πολιτικές. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2001.
 15. Gorlée, Dinda L., ed. Song and significance: Virtues and vices of vocal translation. No. 25. Rodopi, 2005.
 16. Greimas, Algirdas J. "Sémantique structurale." (1966).
 17. Grillo, R.M. “Il sentimento e le immagini del mare nel viaggio verso il Nuovo Mondo” in Il disegno dei viaggiatori. Barba, S. e Messina, B. (a cura di ). CUES. Fisciano (SA). 2005.
 18. Hatim, Basil, and Ian Mason. Discourse and the Translator. Routledge, 2014.
 19. Hauser, Henri, and Augustin Renaudet. L'età del Rinascimento e della Riforma. G. Einaudi, 1957.
 20. Heim, Michael Henry, and Andrzej W. Tymowski. Guidelines for the translation of social science texts. American Council of Learned Societies, 2006. Διαθέσιμο στο:
 21. Hellenic Tourism Organization, Homepage: www.visitgreece.gr
 22. James Milton and Anastasia Garbi. "Error types in the computer-aided translation of tourism texts." Database and Expert Systems Applications, 2000. Proceedings. 11th International Workshop on. IEEE, 2000.
 23. Kaindl, Klaus. "The plurisemiotics of pop song translation: Words, music, voice and image." Song and Significance. Virtues and Vices of Vocal Translation, Amsterdam & New York: Rodopi (2005): 235-62.
 24. Kelly, Dorothy Anne. "The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other constraints." TRANS: revista de traductología, no. 2, pp. 33-42, 1998..
 25. Leone, Massimo. "Lo spazio d’esperienza delle processioni religiose." Ambiente, ambientamento, ambientazione 9 (2011): 351.
 26. Low, Peter. "The Pentathlon Approach to Translating Songs1." Song and significance: virtues and vices of vocal translation 25 (2005): 185.
 27. Mateo, Marta. "Anglo-American musicals in Spanish theatres." The Translator 14.2 (2008): 319-342.
 28. McKelvey, Myles. Translating the musical Les Misérables: a polysystemic approach. Diss. Concordia University, 2001.
 29. Morgan, Nigel, and Annette Pritchard. Tourism promotion and power: creating images, creating identities. John Wiley & Sons Ltd, 1998.
 30. Nida, Eugene Albert. Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. Brill Archive, 1964.
 31. Pigafetta, Antonio. Relazione del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta. Vol. 3. Alpes, 1929.
 32. Polo, Marco. Il milione. Vol. 228. Bur, 2003.
 33. Sberlati, Francesco. "Esplorazione geografica e antropologia: esperienze di viaggio tra'400 e'500." ANNALI D ITALIANISTICA 14 (1996): 183-205.
 34. Shaffer, E. S. "Framing the sign. Criticism and its institutions." History of European Ideas 14.4 (1992): 591-594.
 35. Steiner, G., Μετά τη Βαβέλ. Scripta, Αθήνα, 2004
 36. Vespucci, Amerigo, and Luciano Formisano. Lettere di viaggio. A. Mondadori, 1985.
 37. Wallerstein, Immanuel. "Concepts in the social sciences: Problems of translation." Translation spectrum: Essays in theory and practice (1981): 88-98.
 38. Wilkinson, Michael. "Discovering Translation Equivalents in a Tourism Corpus." Translation Journal 9.4 (2005).
 39. Wilkinson, Michael. "Using a specialized corpus to improve translation quality." Translation Journal 9.3 (2005).
 40. Κασάπη, Ελένη, Τεχνικές ανάγνωσης, ακρόασης και περίληψης κειμένων. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000.
 41. Λαγός, Δ., Τουριστική Οικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2001.
 42. Πηνελόπη Δ., Παραμύθια και άλλα. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2012
 43. Τσοπάνογλου, Α., Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2010
 44. Χριστοδούλου, Α., Σημειωτική Ανάλυση και Πολιτισμός στην Ξένη Γλώσσα. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2003.
 45. Χριστοδούλου, Α., Σημειωτική και σχολικά εγχειρίδια. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007.
 46. Ζωγραφίδου, Ζ., Το κοχύλι και άλλα διηγήματα, εκδ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2014
 47. Μυρωνίδου – Τζουβελέκη, Μ., Κασάπη, Ε., Ελληνοιταλικό εικονογραφημένο γλωσσάριο ανατομίας του ανθρώπου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011