Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές είναι του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / ΑΠΘ, καθώς και φοιτητές Erasmus+ και άλλων προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών, που ενδιαφέρονται για τη θεματική περιοχή Travel Journalism and Travel Communication.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσες:

Φανή ΓαλατσοπούλουΕ.Ε.Π.

Κλειώ ΚεντερελίδουΕ.ΔΙ.Π

 

Βιογραφικά: 

http://traveljournalism.jour.auth.gr/?page_id=89

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου - Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού

Γιομελάκης Δημήτριος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Γκάλιος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικός μηχανικός

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές στο τέλος των μαθημάτων:

 1. Θα έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις σχετικές με την ταξιδιωτική επικοινωνία και την εξελικτική πορεία της ταξιδιωτικής γραφής και δημοσιογραφίας.
 2. Θα αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών άρθρων
 3. Θα είναι σε θέση να παρουσιάζουν ταξιδιωτικούς προορισμούς, να γράφουν ταξιδιωτικά άρθρα, ταξιδιωτικά ημερολόγια, να καταγράφουν και να παρουσιάζουν ταξιδιωτικές εμπειρίες τις οποίες μοιράζονται δημόσια με τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος).
 • Σημειώσεις  και συλλογή σώματος ταξιδιωτικών άρθρων για μελέτη.
 • Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  ‘Moodle’  προτείνονται για κάθε θεματική  ενότητα  ιστοσελίδες καθώς και βιβλιογραφία για αυτόνομη μελέτη.  Το υλικό αυτό επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
 • Βιωματική ή Συμμετοχική Εκπαίδευση

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Δημιουργική Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. A series of travel articles will be given to students on the first day of classes in order to become more familiar with the travel writing genre and to study the communication process and the structure, style and tone of the journalistic writing.
 2. Travel sections of newspapers, travel magazines and travel blogs.

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 1. Folker Hanusch, Elfriede Fürsich (2014). ‘Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture’. Palgrave Macmillan. ISBN  1137325992, 9781137325990
 2. Gentle, Anne (2009). ‘Conversation and Community: The Social Web for Documentation’. Fort Collins, Colo: XML Press. ISBN 9780982219119. OCLC 464581118.
 3. Shirky, Clay (2008). ‘Here Comes Everybody’. New York: Penguin Press. ISBN 9781594201530. OCLC 458788924.
 4. Surowiecki, James (2004). ‘The Wisdom of Crowds’. New York: Anchor Books. ISBN 0385721706. OCLC 156770258.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Travel Journalism, Communication and Social Media; An Introduction to the Course
 2. The history of Travel Writing and Travel Journalism
 3. Travel print and on line publications
 4. Travel Articles
 5. Headlines-Narrative Techniques
 6. Visual Elements- Travel Photos
 7. Public Communication of Travel
 8. Travel and Heritage; fostering multi-cultural awareness
 9. Exploring cultures, gastronomy and culinary traditions through travel;
 10. building intercultural competence
 11. ‘Effective Communication Strategies in Travel: experiences and full senses in Travel’
 12. ‘Effective Communication Strategies in Travel: experiential storytelling’
 13. ‘Social Software and Video Journalism techniques
 14. ‘The Travel Journalist and Communicator; breaking into the profession’

Περιγραφή ΜαθήματοςThe course explores Travel as a constituent of the journalistic and communication process of public information, knowledge and engagement and as a civic awareness and social development issue. It focuses on the broadcast and print travel journalism and examines the travel communication strategies that incorporate social media.

 

This course is ideal for those who wish to acquire knowledge of journalism and communication applied to travel. Whether you are setting out to become a professional travel journalist and communicator, or a casual travel blogger — or even if you are simply interested in enjoying writing, you are curious and interested in exploring new places and cultures and you like sharing your experiences with the use of the social media, you belong to our active travel community formed through this course where participants interact via a dynamic and comprehensive experience in the field of travel journalism and communication while networking. Going beyond the standard travel journalistic writing class, the course combines a robust curriculum with the praxis of applied workshops, field visits and research, experiential exercises and authentic experiences. In this way, participants discover locations and destinations (e.g. Thessaloniki/Greece), explore their culture, history, everyday life and are invited to communicate their pragmatic knowledge and empirical involvement and engagement by recording their real travel experiences, file their personal true stories and testimonials from the place, and by presenting their authentic experience in audiovisual travel journalistic and communicative articulations and sharing them publicly online.