Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές και επιστήμονες θετικών επιστημών.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Περικλής Ακρίβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μάντη

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Βουλγαράκης Χρήστος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Διδασκαλία
 • Μέθοδοι Μάθησης
 • Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 • Διερεύνηση λανθασμένων αντιλήψεων σε άλλα θέματα της Χημείας 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί τρόποι προσέγγισης εκπαιδευόμενων,  βελτίωση τρόπων κατανόησης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Ακρίβος, Περικλής Δ. Στοιχεία διδασκαλίας της χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2012.
 2. Γιούρη-Τσοχατζή, Αικ. Διδακτική πειραμάτων χημείας: πειράματα σε μικροκλίμακα, επίδειξης, επίδειξης με προβολέα, από τους μαθητές. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2000.
 3. Γιούρη-Τσοχατζή, Αικ., και Γεώργιος Ε Μανουσάκης. Διδακτική της χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 2000.
 4. Γιούρη-Τσοχατζή, Αικ., and Γεώργιος Ε Μανουσάκης. Σχολικά πειράματα χημείας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1994.
 5. Μανουσάκης, Γεώργιος Ε. Διδακτική της χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 1989.
 6. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κ. Στοιχεία διδακτικής της χημείας: μέθοδοι διδασκαλίας - πιθανές πορείες διδασκαλίας - παραδείγματα - εφαρμογές. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1998.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Ακρίβος, Περικλής Δ. Στοιχεία διδασκαλίας της χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2012.
 2. Γιούρη-Τσοχατζή, Αικ. Διδακτική πειραμάτων χημείας: πειράματα σε μικροκλίμακα, επίδειξης, επίδειξης με προβολέα, από τους μαθητές. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2000.
 3. Γιούρη-Τσοχατζή, Αικ., και Γεώργιος Ε Μανουσάκης. Διδακτική της χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 2000.
 4. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κ. Στοιχεία διδακτικής της χημείας: μέθοδοι διδασκαλίας - πιθανές πορείες διδασκαλίας - παραδείγματα - εφαρμογές. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1998.