Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εφαρμογές της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) στον τομέα της Ιατροδικαστικής.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα:

Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιογραφικό: 

http://www.med.auth.gr/cv/kovatsi_l_gr.pdf

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου:

Ελένη Τσιάντου

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής (ΠΜΣΙ). 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της μοριακής ταυτοποίησης, τις δυνατότητες της επιστήμης και τους περιορισμούς που απορρέουν από την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εκπόνηση εργασίας (αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασίας).

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις γενετικής  

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Kovatsi, L., Parsons, T. J., Just, R. S., & Irwin, J. A. (2006). Genetic variation for 15 autosomal STR loci (PowerPlex 16) in a population sample from northern Greece. Forensic science international, 159(1), 61-63.
  2. Kovatsi, L., Saunier, J. L., & Irwin, J. A. (2009). Population genetics of Y-chromosome STRs in a population of Northern Greeks. Forensic Science International: Genetics, 4(1), e21-e22.
  3. Irwin, J., Saunier, J., Strouss, K., Paintner, C., Diegoli, T., Sturk, K., ... & Parsons, T. J. (2008). Mitochondrial control region sequences from northern Greece and Greek Cypriots. International journal of legal medicine, 122(1), 87-89.
  4. Walsh, S., Liu, F., Ballantyne, K. N., van Oven, M., Lao, O., & Kayser, M. (2011). IrisPlex: a sensitive DNA tool for accurate prediction of blue and brown eye colour in the absence of ancestry information. Forensic Science International: Genetics, 5(3), 170-180.
  5. Walsh, S., Liu, F., Wollstein, A., Kovatsi, L., Ralf, A., Kosiniak-Kamysz, A., & Kayser, M. (2013). The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA. Forensic Science International: Genetics, 7(1), 98-115.
  6. Liu, F., van der Lijn, F., Schurmann, C., Zhu, G., Chakravarty, M. M., Hysi, P. G., ... & Kayser, M. (2012). A genome-wide association study identifies five loci influencing facial morphology in Europeans. PLoS genetics, 8(9), e1002932.
  7. Jacobs, L. C., Wollstein, A., Lao, O., Hofman, A., Klaver, C. C., Uitterlinden, A. G., ... & Liu, F. (2013). Comprehensive candidate gene study highlights UGT1A and BNC2 as new genes determining continuous skin color variation in Europeans. Human genetics, 132(2), 147-158.