Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Η σχέση του κράτους και της κοινωνίας με τον μηχανισμό του πολέμου.
 2. Τεχνικές καινοτομίες και πολιτική εξουσία.
 3. Η πολιτική οντότητα της ρωμαϊκής λεγεώνας .
 4. Η ανάδειξη της νέας κρατικής εξουσίας.
 5. Επαγγελματικά σώματα και στρατός πολιτών.
 6. Το πολιτικο-στρατιωτικό πρόβλημα και οι επαναστάσεις.
 7. Μαζική επιστράτευση και «ολοκληρωτικός πόλεμος».
 8. Ο Πρώσος στρατιωτικός και συγγραφέας περί της θεωρίας και της πρακτικής του πολέμου, Καρλ Κλαούζεβιτς.
 9. Η θέσπιση της νέας κοινωνικής τάξης.
 10. Ολοκληρωτικός πόλεμος και ένοπλη Αντίσταση.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής

Βιογραφικό: http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=2

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρία Φράγκου, Υποψήφια Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ

Βιντεοσκόπηση / Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Προχωρημένες σπουδές στην μελέτη των πολέμων, της πολιτικής και της στρατηγικής.
 • Γενικές Ικανότητες.
 • Παιδεία.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/τριες απόφοιτοι του Τομέα Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή των πολέμων, της πολιτικής και της στρατηγικής.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Παρακολούθηση Διαλέξεων (Ομαδικά)
 • Συγγραφή Εργασιών (Ατομικά)
 • Μελέτη βιβλίων και άρθρων (Ατομικά)
 • Ανάλυση Εργασιών (Ομαδικά)
 • Παρακολούθηση εκδηλώσεων (Ομαδικά) 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα διδάσκεται κατά το δεύτερο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και συνεπώς απαιτούνται προχωρημένες γνώσεις για την παρακολούθησή του.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Wawro Geoffrey, Warfare and Society in Europe, 1792-1914, Routledge, 2000
 2. Hills Ken, French Revolution (Wars that Changed the World), Marshall Cavendish, 1989
 3. Doyle William, The Oxford History of the French Revolution, Oxford U.P., 2003
 4. Howard Michael Eliot, Paret Peter, Carl von Clausewitz, On War. Indexed Edition, Princeton U.P., 1989
 5. Clausewitz Carl Von, Principles of War, Dover Publications, 2003
 6. Rothenberg Gunther, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, Indiana U.P., 1980
 7. Rothenberg Gunther, The Napoleonic Wars, Harper Perennial, 2006
 8. Forrest Alan, Conscripts and Deserters: The Army and the French Society during Revolution and the Empire, 1989
 9. Bertrand Jean-Paul, The Army of the French Revolution: From Citizen-soldiers to Instrument of Power, Princeton U.P., 1988
 10. Martin Kirby James, Lender Mark Edward, A Respectable Army: The Military Origins of he Republic, 1763-1789, Willey-Blackwell, 2005
 11. Mention Leon, L’ armee de l’ ancien regime, de Louis XIV a la Revolution, reprint, Michigan Univ.
 12. Wedgwood C.V., Grafton Ant., The Thirty Years War, NYRB Classics, 2005
 13. Childs John, Warfare in the Seventeenth Century, Harper, 2006
 14. Martines Lauro, Furies: War in Europe, 1450 – 1700, Bloomsbury Press, 2013