Ιταλική Γλώσσα Β1

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Ιταλική γλώσσα Β1 προτείνει την αναθεώρηση και την αύξηση των βασικών γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με ιταλόφωνους ομιλητές σε συχνές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

 

 

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Chiara Del Rio

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • 1η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για : 1. να περιγράφει μια συνήθεια του παρελθόντος ή του παρόντος/ 2. να διηγείται γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν ή που συμβαίνουν στο παρόν/ 3. να περιγράφει ενδυμασίες και τοποθεσίες.
 • 2η ενότητα: La moda - un’esperienza della vita quotidiana--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράφει ενδυμασίες, τοποθεσίες και προσανατολισμό  στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο/ 2. Διηγείται γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν.
 • 3η ενότητα: Οrientarsi in città-->Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί την γλώσσα για να: 1. Δίνει πληροφορίες  για τη διεύθυνση/ 2. Δίνει πληροφορίες  για  κατευθύνσεις/ 3. Περιγράφει τον εαυτό του.
 • 4η ενότητα: descrivo me stesso-->Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράφει τον εαυτό του (η ενδυμασία, το πρόσωπο)/ 2. Δίνει πληροφορίες για κατευθύνσεις.
 • 5η ενότητα: L'abbigliamento e la casa--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράφει την ενδυμασία και την τακτοποίησή της στο σπίτι/ 2. Δίνει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση.
 • 6η ενότητα: la famiglia italiana e la televisione-->
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράφει την ιταλική οικογένεια και τους βαθμούς συγγένειας/ 2. Να εκφράζει γνώμη κατά πόσο τα τηλεοπτικά προγράμματα είναι κατάλληλα για ένα ακροατήριο παιδιών.
 • 7η ενότητα: il calcio e lo sport in Italia--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράφει το φαινόμενο του ποδόσφαιρου και του αθλητισμού στην Ιταλία/ 2. Να συγκρίνει το φαινόμενο του ποδόσφαιρου και του αθλητισμού με την ελληνική πραγματικότητα.
 • 8η ενότητα: La famiglia in Grecia - abitudini, tradizioni alimentari e feste--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράψει τη σύνθεση της οικογένειας στην Ελλάδα/ 2. Περιγράψει  τη xρήση και χρησιμότητα της τηλεόρασης/ 3. Να συγκρίνει ομοιότητες και  ποικιλομορφίες των και εορταστικών και διατροφικών  συνηθειών των δύο λαών.
 • 9η ενότητα: orientamento nello spazio e percorsi-->Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα για να: 1. Περιγράψει μετακινήσεις  ζητώντας/δίνοντας  πληροφορίες στο δρόμο/ 2. Ζητήσει πληροφορίες  στη διάρκεια της διαμονής στο εξωτερικό (εστιατόρια, μέσα συγκοινωνία, χρήσιμα τηλέφωνα, κλπ...)/ 3. Περιγράψει προτιμήσεις για τον ελεύθερο χρόνο.
 • 10η ενότητα: Informazioni, servizi e telefoni utili--> 1. Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί την γλώσσα για να δώσει  διάφορες πληροφορίες (προσανατολισμός στην πόλη, χρήσιμα τηλέφωνα, υπηρεσίες, πρώτες βοήθειες κτλ.) χρησιμοποιώντας  γλωσσικά πρότυπα.
 • 11η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί την γλώσσα για να: 1. Κλείσει ραντεβού σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο/ 2. Κλείσει ραντεβού σχετικά με την υγεία.
 • 12η ενότητα: giorno e notte estate--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί την γλώσσα για να: 1. Περιγράψει όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες  (εστιατόρια, club, bowling, σινεμά, κτλ…) για να περάσει/οργανώσει μια βραδιά έξω με μια παρέα φίλων. 
 • 13η ενότητα: vacanze e viaggi--> Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί την γλώσσα για να: 1. Περιγράψει ανάγκες, δρομολόγια, μεταφορικά μέσα και επιθυμητό χρονικό διάστημα για να οργανώσει ένα ταξίδι.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Περιγραφή
 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου λαμβάνουν χώρα 3 πρόοδοι με σκοπό την αξιολόγηση στην κατανόηση γραπτού λόγου, της γλωσσικής ικανότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου (ενδιάμεση αξιολόγηση). Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται προφορικά από μια 2μελή επιτροπή καθηγητών και αν πετύχουν στη συνέχεια εξετάζονται και γραπτά. Oι τελικές γραπτές εξετάσεις έχουν την ίδια μορφή με αυτή της προόδου. Oι φοιτητές που έχουν περάσει τις 3 προόδους με προβιβάσιμο βαθμό -μέσος όρος- (5) δεν θα εξεταστούν γραπτά στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Online readings:

 1. Λίστα ιταλικών ρημάτων: http://www.saenaiulia.com/_01/verbi-italiani/lista-verbi.php?chr=A
 2. Οριστικό άρθρο: http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/articoli-determinativi-italiani.htm
 3. Εξαιρετικό για A2 livello: http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&lng=1&art=194&prev=b
 4. Για ασκήσεις στο σπίτι:http://www.inital.gr/%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/2255-%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%99-ATTIVITA-ON-LINE-PROGETTO-ITALIANO-JUNIOR-1-2
 5. Για τα ονόματα συγγένειας:http://www.avvocatoandreani.it/istruzioni/famiglia_gradi_parentela_albero_genealogico.html
 6. Εκπαιδευτικό σύστημα Ιταλίας: http://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_in_Italia#Sistema_scolastico
 7. http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/notizie-flash.n2106
 8. http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_romano
 9. Άσκηση επιλογης παρακειμενου ή παρατατικου: http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=2960
 10. Θεμα: cibo: http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=55
 11. Ασκήσεις για futuro και για condizionale: http://www.initalia.rai.it/esercizi.asp?contId=309&exId=542
 12. Vestiti: https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=fotografie+vestiti&ie=utf-8&oe=utf-8
 13. Presente: http://it.wikipedia.org/wiki/Condizionale_presente
 14. http://it.wikipedia.org/wiki/Futuro_anteriore
 15. http://www.zanichellibenvenuti
 16. Sport: http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=60
 17. Civilta:http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=54
 18. Aggettivi: http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=12
 19. Saluti:http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=22, http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=13&paged=2
 20. comparativi e superlativi irregolari: http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=61&paged=14
 21. http://ejournals.lib.auth.gr/iti/issue/current
 22. http://it.wikipedia.org/wiki/Aggettivo_possessivo
 23. http://www.dizionario-italiano.it/grammatica-italiana/grammatica-023.php
 24. http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/numeri-italiani.htm
 25. http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?cat=61&paged=36
 26. esercizi prepozizioni: http://www.scudit.net/matdidhp/mdhp1/mdhp1.htm, http://telelinea.free.fr/italien/preposizioni.htm, http://www.oneworlditaliano.com/esercizi-di-italiano/preposizioni-semplici-italiane.aspx, http://www.impariamoitaliano.com/pa01.htm http://esercizi.clessidra.eu/Completare_con_le_preposizioni2.html, http://www.italiano-elledue.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:preposizioni&catid=41:grammatica&Itemid=75 preposizioni
 27. master program in translation communication publishing school of italian auth 

Λεξικά απο βιβλιοθήκη Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

 • ΙSBN 960 12 0570 5 & ISBN 960 12 0659 0: πρόκειται για δύο γλωσσάρια που το πρώτο με τίτλο ιταλοελληννικό ελληνοΙταλικό γλωσσαρι, επίπεδο Α, καλύπτει ανάγκες μελέτης των σημειώσεων στα on line reading A2 ενώ το δεύτερο αντιστοίχως με τον ίδιο τίτλο, αλλα επιπέδου Β, καλύπτει την προσβασιμότητα στο υλικό του μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα