Αλγόριθμοι

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής

 

Yannis Manolopoulos is Professor with the Department of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki. He has been with the University of Toronto, the University of Maryland at College Park and the University of Cyprus. He has also served as Rector of the University of Western Macedonia in Greece, Head of his own department, and Vice-Chair of the Greek Computer Society. His research interest focuses in Data Management. He has co-authored 5 monographs and 8 textbooks in Greek, as well as >300 journal and conference papers. He has received >9000 citations from >1300 distinct academic institutions (h-index=44). He has also received 3 best paper awards from SIGMOD, ECML/PKDD and MEDES conferences and has been invited as keynote speaker in 10 international events. He has served as main co-organizer of several major conferences.

 

 

Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Anastasios Gounaris is an Assistant Professor at the Dept. of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki. Prior to that, he was a visiting lecturer at the University of Cyprus and a research associate member of the Information Management Group of the School of Computer Science of the University of Manchester and of CERTH. He is a member of Delab. He graduated with a PhD from the School of Computer Science of the University of Manchester in 2005. He also graduated from the Dept. of Electrical and Computer Engineering of Thessaloniki, Greece in 1999 (BSc), and from the Dept. of Computation, UMIST, Manchester, UK, in 2002 (MPhil). His main research interests are in the area of autonomic, adaptive and wide-area data management, distributed DBMSs, massive parallelism, data mining and resource scheduling.

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ανδρέας Κοσματόπουλος

 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή
 • Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Ωμή Βία
 • Διαίρει και Βασίλευε
 • Μείωσε και Βασίλευε
 • Μετασχημάτισε και Κυριάρχησε
 • Χωρικοί – Χρονικοί Συμβιβασμοί
 • Δυναμικός Προγραμματισμός
 • Άπληστοι Αλγόριθμοι
 • Επαναληπτική Βελτίωση
 • Περιορισμοί της Αλγοριθμικής Ισχύος
 • Αντιμετώπιση Περιορισμών Αλγοριθμικής Ισχύος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κατάρτιση σε μεθόδους σχεδίασης αλγορίθμων, εξοικείωση με τις βασικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και εισαγωγικών στοιχείων της ανάλυσης αλγορίθμων. Απόκτηση ικανότητας εφαρμογής αλγορίθμων σε γνωστούς τύπους προβλημάτων, ικανότητας σχεδιασμού αλγορίθμων και επίλυσης νέων προβλημάτων, και βασικών γνώσεων ανάλυσης αλγορίθμων. 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο, διδασκαλία καθ’ έδρας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες. Η ακριβής διαδικασία και βαρύτητα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα.

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Γραπτή Εργασία

Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Το μάθημα βασίζεται στο βιβλίο “Introduction to the Design and Analysis of Algorithms” (Anany Levitin), Addison Wesley 2003, μτφρ. Εκδόσεις Τζιόλα 2008, ISBN:960-418-143-2

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Παναγιώτης Μποζάνης: "Αλγόριθμοι - Σχεδιασμός και Ανάλυση", Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
 • Jon Kleinberg and Eva Tardos: "Algorithm Design", Addison Wesley, 2005 (μεταφρασμένο από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος).
 • Steven Skienna: "The Algorithm Design Manual" Springer, 2nd edition, 2007.
 • Thomas Cormen, Charles Leiserson and Ronald Rivest: "Introduction to Algorithms", 1st edition, MIT Press, 1990 (μεταφρασμένο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
 • Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou and Umesh Vazirani: Algorithms (μεταφρασμένο από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος).
 • Ιωάννης Μανωλόπουλος και Κωνσταντίνος Ζαχαρής: "Η Τέχνη της Αλγοριθμικής Επίλυσης Προβλημάτων", Εκδόσεις Σαββάλα, 2002.
 • Gregory Rawlings: "Αλγόριθμοι - Ανάλυση και Σύγκριση", Εκδόσεις Κριτική, 2004.
 • Gilles Brassard and Paul Bratley: "Algorithmics - Theory and practice", 1st edition, Prentice Hall, 1988.
 • Robert Sedgewick: "Algorithms in C, Part 5 - Graph Algorithms", 3rd edition, Addison Wesley, 2002.
 • Ellis Horowitz, Sartaj Sahni and Sanguthevar Rajasekaran: "Computer Algorithms", Computer Science Press, 1998.
 • Robert Sedgewick and Philippe Flajolet: "An Introduction to the Analysis of Algorithms", Addisson Wesley, 1996.
 • Michael Goodrich and Roberto Tamassia: "Algorithm Design Foundations, Analysis, and Internet Examples" John Wiley, 2002.