Γενετική Μηχανική

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής

Ελένη Δροσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Στυλιανή Μηνούδη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Μοριακή δομή του χρωμοσώματος. Ανατομία του γονιδίου, προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού συστήματος. Ένζυμα-Ενδονουκλεάσες-Χαρτογράφηση. Φορείς κλωνοποίησης. Ζύμη-μοντέλο κλωνοποίησης σε ευκαρυωτικά συστήματα. Μέθοδοι και Τεχνικές ανάλυσης γενετικού υλικού: Βιβλιοθήκες γενετικού Υλικού - Κατασκευή και σάρωση, Υβριδισμοί, PCR, Αλληλούχιση. Μέθοδοι τεχνητής μεταλλαξιγένεσης, Πρωτεϊνική Μηχανική Συστήματα Έκφρασης. Η «ΩΜΙΚΗ» τεχνολογία. Γονιδιωματική – Πρωτεομική – Μεταβολομική. Εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυαμένου DNA (Ιατρική, Αρχαιολογία, Ιατροδικαστική, κ.ά).

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις μοριακής βιολογίας, γενετικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις βασικές έννοιες της οργάνωσης του χρωμοσώματος και του γονιδίου, καθώς και των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. Μέσα από το μάθημα, ο φοιτητής διαμορφώνει άποψη για τις σύγχρονες δυνατότητες και εφαρμογές της γενετικής μηχανικής.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Βιολογίας.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της γενετικής μηχανικής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Watson, J., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. 2007. Aνασυνδυασμένο DNA - Γονίδια και γονιδιώματα - Μια συνοπτική παρουσίαση. Τρίτη αγγλική έκδοση, πρώτη ελληνική έκδοση. Ακαδημαϊκές εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ, Αλεξανδρούπολη.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Ηλεκτρονικό υλικό στο elearning.auth.gr
  2. Σκούρας, Ζ. 1997. Ειδικά Θέματα Γενετικής - Γενετική Μηχανική. Έκδοση: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
  3. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Διαφάνειες των διαλέξεων.
  4. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, Χαρτογράφηση DNA ανασυνδυασμένου λ βακτριοφάγου με ενδονουκλεάσες περιορισμού, Ζ. Γ. Σκούρας, Ε. Δροσοπούλου.