Βιοχημεία

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η ζωή στη Γη.
 • Tα αμινοξέα, η πολυπεπτιδική αλυσίδα, οι πρωτεΐνες και η βιολογική τους δράση.
 • Οι αναστολείς των ενζύμων και πρακτική τους χρήση.
 • Η ενσωμάτωση του αζώτου στην οργανική ύλη και η σύνθεση των αμινοξέων.
 • Τα αμινοξέα ως πρόδρομα μόρια άλλων ουσιών.
 • Η σύνθεση των πρωτεϊνών: η μεταγραφή, η μετάφραση και ο έλεγχός τους.
 • Ο μεταβολισμός του DNA: η αντιγραφή.
 • Ο ενεργειακός μεταβολισμός: ο κύκλος Κrebs, η οξειδωτική φωσφορυλίωση και η φωτοφωσφορυλίωση.
 • Ο μεταβολισμός του οξυγόνου, οι ενεργές του μορφές και οι αντιοξειδωτικές ουσίες.
 • Η αποικοδόμηση των υδατανθράκων σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες και ο κύκλος των φωσφορικών πεντοζών.
 • Η βιοσύνθεση των υδατανθράκων.
 • Τα δομικά λιπίδια, οι μεμβράνες και η λιπιδική τους υπεροξείδωση.
 • Ο μεταβολισμός των λιπιδίων.
 • Ο ολοκληρωμένος έλεγχος του μεταβολισμού.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει:

 • Στην εξοικείωση του φοιτητή με τη βιοχημική ορολογία.
 • Στην εισαγωγική κατανόηση/γνώση των κυριότερων παραμέτρων του φαινομένου της ζωής που επιχειρείται να περιγραφούν με χημικούς όρους.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Παναγιώτης Κατινάκης (2004). Βιοχημεία. Έμβρυο. Αθήνα. http://search.lib.auth.gr/Record/486192

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Γρηγόρης Διαμαντίδης (2007). Εισαγωγή στη Βιοχημεία. 3η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. http://search.lib.auth.gr/Record/882150

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Διαμαντίδης Γρηγόριος, Καθηγητής

Συνεργάτις ανάπτυξης περιεχομένου: Χαρατσάρη Χρυσάνθη

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του τρίτου και πέμπτου εξαμήνου.