Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Χειρουργικές λοιμώξεις
 2. Αρχική διάγνωση
 3. Δευτεροπαθής περιτονίτιδα από διάτρηση κοίλου σπλάγχνου
 4. Θεραπευτική προσέγγιση
 5. Μετεγχειρητικές περιτοναϊκές πλύσεις
 6. Αντιμικροβιακή αγωγή
 7. Αποτροπή της υποτροπής η της επέκτασης της αρχικής φλεγμονής
 8. Διαχείριση τραύματος κοιλιακοί τοιχώματος
 9. Παροχετεύσεις

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Η ταχεία και ορθή διάγνωση μιας ενδοκοιλιακής λοίμωξης.
 • Η ορθή επιλογή των ενδεδειγμένων παρακλινικών εξετάσεων.
 • Η βάσει κανόνων γενική ενίσχυση του πάσχοντος
 • Η επιλογή της ενδεδειγμένης σε κάθε περίπτωση χειρουργικής μεθόδου
 • Η Ορθή διαχείριση των αντιβιοτικών στην ενδοκοιλιακή λοίμωξη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Καμπαρούδης Απόστολος, Διαχείριση ασθενούς με ενδοκοιλιακή λοίμωξη
 2. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διάγνωση και Θεραπεία των Λοιμώξεων. Focus on Health Ltd, Αθήνα 2007.
 3. Mark A. Malangoni . Contributions to the management of intraabdominal infections.. The American Journal of Surgery 2005,  190, (2): 255-259
 1. Bochud et al. Antimicrobial therapy for patients with severe sepsis and septic shock. An evidence-based review. Crit Care Med 2004; 32:495-512
 2. Calandra, Cohen. The international Sepsis Forum Consensus Conference on definitions of infection in the intensive care unit. Crit Care Med 2005; 33:1538-1548.
 3. IDSA Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated intra-abdominal infections. CID 2003; 37:997-1005.
 4. J.S. Solomkin, J.E. Mazuski, J.S. Bradley, K.A. Rodvold, E.J.C. Goldstein, E.J. Baron, P.J O’Neill, A.W. Chow, E. Patchen Dellinger, S.R. Eachempati, S. Gorbach, M. Hilfiker, A.K. May, A.B. Nathens, R.G. Sawyer, J.G. Bartlett. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. CID 2010,50:133-64.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Χειρουργική (Ι/ΙΙ)

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Καμπαρούδης Απόστολος, Καθηγητής

Συνεργάτις ανάπτυξης περιεχομένου: Τσιάντου Ελένη

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Ιατρικής.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή των χειρουργικών λοιμώξεων.