Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Π. Μακρής

 • Διδακτορικό Παν. Παρισίων
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
  • Δίπλωμα οδοντολογικών σπουδών Paris
  • Δίπλωμα περιοδοντολογίας Paris
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιοδοντολογίας University of Pennsylvania USA

Επίκουρος καθηγητής εργαστηρίου Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Διονυσία Δημητράκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ανάπτυξη του βιολογικού υποβάθρου της κλινικής οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω επιμέρους περιεχομένων:

 1. Σύντομη περιγραφή της κλινικής εμφυτευματολογίας. Από το χειρουργείο στην προσθετική αποκατάσταση
 2. Ιστορική ανασκόπηση και περιγραφή της εξέλιξης της εμφυτευματολογίας μέχρι την διερεύνηση και τεκμηρίωση των φαινομένων οστεοενσωμάτωσης
 3. Περιγραφή και βιολογικά δεδομένα της οστεοενσωμάτωσης
 4. Ιδιότητες τιτανίου και άλλων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγχρονη εμφυτευματολογία
 5. Διερεύνηση οστικής λειτουργίας και επουλωτικών διαδικασιών ως κατ’ εξοχήν ιστός που υποδέχεται το εμφυτευματικό υλικό και οδηγεί στην ενσωμάτωση του – Μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέλιξη
 6. Παράγοντες που παρεμβάλλονται στην εξέλιξη της οστεοενσωμάτωσης
 7. Προσβολή των περιεμφυτευματικών ιστών – περιεμφυτευματικές παθήσεις – εμβιομηχανική
 8. Κριτήρια επιτυχίας, επιβίωση – Κλινική τεκμηρίωση

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο της κλινικής εμφυτευματολογίας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα παρά μόνο το ενδιαφέρον για την κλινική εμφυτευματολογία.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κλινικός οδοντίατρος που επιλέγει να ασχοληθεί με την κλινική εμφυτευματολογία θα γνωρίσει και θα κατανοήσει:

 1. Το βιολογικό υπόβαθρο των κλινικών του ενεργειών
 2. Τη βιολογική αντίδραση των ιστών στο χειρουργικό τραύμα
 3. Το βιολογικό φαινόμενο της οστεοενσωμάτωσης και τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή ή αποτυχημένη κατάληξη

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Γεώργιος Π. Μακρής. Βιολογία Οδοντικών Εμφυτευμάτων – σελ 551, University Studio Press 2005

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Jan Lindhe , Clinical Periodontology and Implant Dentistry