Ενότητα 3η: Τι είναι το Σύνταγμα

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποια η πολιτειακή πρόσληψη της έννοιας Σύνταγμα;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες -.

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Αναφέρατε τις κυριότερες λειτουργίες που επιτελεί το Σύνταγμα και αναπτύξτε σύντομα, αλλά περιεκτικά, δύο από αυτές.

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .

Ερώτηση : 3 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποιες οι νομικές σημασίες του όρου Σύνταγμα;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες -.