Πρακτικές προεκτάσεις της έννοιας του κριτικού στοχασμού

Βασικές μεθοδικο‐διδακτικές ενέργειες ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επικοινωνιακή δράση, κριτικοστοχαστική πρακτική, συμμετοχικός διάλογος, έρευνα δράσης, ανάλυση προσωπικής εμπειρίας, ατομικισμός, μυστικότητα