Πρακτικές προεκτάσεις της έννοιας του κριτικού στοχασμού

Βασικές μεθοδικο‐διδακτικές ενέργειες ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επικοινωνιακή δράση, κριτικοστοχαστική πρακτική, συμμετοχικός διάλογος, έρευνα δράσης, ανάλυση προσωπικής εμπειρίας, ατομικισμός, μυστικότητα

 

Παρουσιάσεις

Μάθημα 6- Η ιδέα μιας κριτικοστοχαστικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων
Μάθημα 7- Κριτικοστοχαστική διδασκαλία
Μάθημα 8- Η συνειδητοποίηση μέσα από τον κριτικό στοχασμό
Μάθημα 9- Φραγμοί στην κριτικοστοχαστική πρακτική
Μάθημα 10- Ο κριτικός στοχασμός στον εργασιακό χώρο