Ο ρόλος του κριτικά στοχαζόμενου εκπαιδευτή ενηλίκων

Ζητήματα ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευομένων και η κοινωνική και πολιτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ενδυνάμωση, εκπαιδευτής ενηλίκων, συστηματική παρατήρηση εαυτού, εξουσία, κριτικός φίλος, χειραφέτηση