Θεμελίωση

Τα λογικά θεμέλια του ελέγχου των νόμων με κριτήριο το Σύνταγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματική δημοκρατία, Κράτος Δικαίου, συνταγματικό κράτος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 01- Θεμελίωση

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη

01. Θεμελίωση

Τα λογικά θεμέλια του ελέγχου των νόμων με κριτήριο το Σύνταγμα.