Νομιμοποίηση και ενστάσεις

Η υπεροχή του κοινοβουλίου και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως νομιμοποιητικά θεμέλια του ελέγχου. Ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: λαϊκή κυριαρχία, διάκριση λειτουργιών, αυστηρός χαρακτήρας συντάγματος, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 02- Νομιμοποίηση και ενστάσεις

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

02. Νομιμοποίηση και ενστάσεις

Η υπεροχή του κοινοβουλίου και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως νομιμοποιητικά θεμέλια του ελέγχου. Ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.