Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας

Προληπτικός vs κατασταλτικός έλεγχος συνταγματικότητας, έλεγχος από τα δικαστήρια, τη Βουλή, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, υπό προϋποθέσεις, τη Διοίκηση, τυπική (εσωτερική και εξωτερική) και ουσιαστική αντισυνταγματικότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά: προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, δικαστικός έλεγχος, τυπική (εσωτερική και εξωτερική) και ουσιαστική αντισυνταγματικότητα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 03- Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

03. Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας

Προληπτικός vs κατασταλτικός έλεγχος συνταγματικότητας, έλεγχος από τα δικαστήρια, τη Βουλή , τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, υπό προϋποθέσεις, τη Διοίκηση, τυπική (εσωτερική και εξωτερική) και ουσιαστική αντισυνταγματικότητα.