Επαγγελματική ελευθερία

Οι επιμέρους εκφάνσεις της εν γένει οικονομικής ελευθερίας: Συμβατική, επιχειρηματική και επαγγελματική ελευθερία.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμβατική ελευθερία, επαγγελματική ελευθερία, επιχειρηματική ελευθερία, ανταγωνισμός

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 07- Επαγγελματική ελευθερία