Αρχή της ισότητας

Τυπική και ουσιαστική ισότητα, αναλογική ισότητα, επεκτατική ισότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα, αντίστροφη διακριτική μεταχείριση, θετικά μέτρα, ποσοστώσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 08- Αρχή της ισότητας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

08. Αρχή της ισότητας

Τυπική και ουσιαστική ισότητα, αναλογική ισότητα, επεκτατική ισότητα.