Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Ισότητα των φύλων, ισότητα στα δημόσια βάρη, ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση, ισότητα στην αμοιβή για εργασία, ισότητα στην πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα φύλων, φορολογική ισότητα, στρατολογική ισότητα, ίση αμοιβή, ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 09- Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

09. Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Ισότητα των φύλων, ισότητα στα δημόσια βάρη, ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση, ισότητα στην αμοιβή για εργασία, ισότητα στην πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις.