Πρότυπη δίκη

Η “πρότυπη” ή “πιλοτική” δίκη ως θεσμός συγκεντρωτικού ελέγχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπη/ πιλοτική δίκη, συγκέντρωση ελέγχου

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 10- Πρότυπη δίκη

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

10. Πρότυπη δίκη

Η “πρότυπη” ή “πιλοτική” δίκη ως θεσμός συγκεντρωτικού ελέγχου.