Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και οι περιορισμοί του. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δημόσια υπηρεσία και ιδιωτικοποιήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιδιοκτησία, αναγκαστική απαλλοτρίωση, δημόσια υπηρεσία, ιδιωτικοποιήσεις, ενοχικά δικαιώματα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 11- Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις