Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Παιδεία και εκπαίδευση, επιβολή διδάκτρων στις προπτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Λέξεις Κλειδιά: παιδεία, εκπαίδευση, δίδακτρα, πανεπιστημιακές σπουδές

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 12- Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

12. Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Παιδεία και εκπαίδευση, επιβολή διδάκτρων στις προπτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές.